ေမာင္ေလး အခ်စ္နတ္သား အဲ အဂၤလိပ္လို eros ရဲ႕ သင္တန္းအေၾကာင္း စံုစမ္းလို႔ အားလုံးအတြက္ပါ အဆင္ေျပေအာင္ ေျပာျပလိုက္တယ္ေနာ္။ သြားျဖစ္ေအာင္ သြားလိုက္ေနာ္။

UK တြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ စိတ္ဝင္စားေသာေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိမိတို႕သား၊သမီး မ်ားအား UK သို႕ ပို႕လႊတ္လိုေသာ မိဘမ်ားႏွင့္ IELTS စာေမးပြဲအေၾကာင္းစိတ္ဝင္စားေသာသူမ်ားအား ၿဗိတိသ်ွေကာင္စီ၏ Education UK ဌာနမွ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္မည့္ “Presentation on Studying in the UK and Overview of IELTS Exam” အားတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

“Studying in the UK” ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ UK တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ပညာေရးအဆင့္မ်ားႏွင့္္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္သင္တန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ၎ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ UK ေက်ာင္းမ်ားကို ဝင္ခြင့္ရရွိရန္လိုအပ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ား၊ UK ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရးအရည္အေသြးကို သိ႐ွိရန္ေဖၚျပထားေသာ ရွင္းတမ္းမ်ားပါရွိသည့္ ဝက္ဗ္ဆိုက္မ်ား၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရာတြင္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ UK Visa ႏွင့္ပက္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားသိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

Overview of IELTS Exam ေဟာေျပာပြဲတြင္ IELTS စာေမးပြဲအေၾကာင္းအေထြေထြသိေကာင္းစရာမ်ား၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားရာ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုးတက္ေရး ႏွင့္ UK ႏွင့္ အျခား အဂၤလိပ္ဘာသာ အသုံးျပဳေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မွီေရးအတြက္ IELTS ၏အသုံးဝင္ပုံမ်ားအားရွင္းျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

* ေန႕ရက္ – ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္
* ေနရာ – ကုန္းေဘာင္တေကာင္း ခန္းမ၊ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား ဟိုတယ္၊ ရန္ကုန္
* အခ်ိန္ – Studying in the UK (နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၂ နာရီ)၊ Overview of IELTS Exam (၁၂နာရီမွ ေန႕လယ္ ၁ နာရီ)

တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ British Council သို႕လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုံး ၂၅၆၂၉၀/၂၅၆၂၉၁/၂၅၄၆၅၈ သို႕ဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္ေပၚမွ online စာရင္းေပး၍ျဖစ္ေစ ေနရာၾကိဳတင္ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေနရာ ၁၅၀ သာရွိေသာေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ေနရာရယူထားသူမ်ားသာ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။