ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(ဗဟို) မွႀကီးမူး၍ ကုလသမဂၢလူဦးေရေထာက္ပံ့ေငြ၏ အကူအညီျဖင့္ လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယမခုလ(၂၂) ရက္မွစ၍ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႀကြဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄၉) ကိုဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊က်န္းမာျခင္းႏွင့္အတူ တက္ႀကြလန္းဆန္းတဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀ (သို႕) လူငယ္ဘ၀ကိုရရွိေစလိုေသာ ဆႏၵမ်ားႏွင့္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“လူငယ္မ်ားသိသင့္သိထိုက္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခဗဟုသုတမ်ားရရွိေစရန္၊ ရရွိေသာ အေျခခံဗဟုသုတမ်ားကို မူတည္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားျပဳမူေဆာင္ရြက္လာေစရန္၊ ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားအေၾကာင္း နားလည္ၿပီး မိမိ၏ လူႀကီးဘ၀အတြက္ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ မိသားစုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အဆင္ေျပစြာ ဆက္ဆံတတ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းကို ရွာေဖြႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ဘ၀တြင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေၾကာင္းက်ုိဳးညီညႊတ္စြာခ်မွတ္တတ္ေစရန္” ဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ေလးက Be knowledge, Pass it on သုတရွာေဖြျဖန္႕ေ၀ပါလို႕ ဆုိလိုပါတယ္။ အသက္(၁၅) မွ (၂၄) အထိ စိတ္၀င္စားသူဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားတက္ေရာက္ခြင့္ရွိၿပီး တစ္ႀကိမ္မွာ သင္တန္းသားဦးေရ(၄၀) သာလက္ခံသင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း၊ သင္တန္းကာလမွာ ၆ရက္သာၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါသင္တန္းကို အသက္အရြယ္ ႏွစ္ပိုင္းျခားထားၿပီး (၁၅) ႏွစ္မွ (၁၉) ႏွစ္တစ္ပိုင္း၊ (၂၀) ႏွစ္မွ (၂၄) ႏွစ္တစ္ပိုင္းကန္႕သတ္ထားပါသည္။

ယခုသင္တန္းကို (၂၂၊၂၃၊၂၄) ႏွင့္ (၂၈၊၂၉၊၃၀) တို႕တြင္သင္တန္းပို႕ခ်သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊  ထိုသင္တန္းၿပီးသြားပါကလည္း လူငယ္က်န္းမာေရးအက်ိဳးေဆာင္နည္းျပသင္တန္းႏွင့္ လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္မႈအရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္စံုစမ္းလိုလွ်င္ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းလူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္အမွတ္(၂၄၉) သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္း(၉၅၁) ၃၇၈၈၆၃၊ ၃၈၈၀၉၇၊ ၃၉၄၁၄၁ လိုင္းခြဲ ၁၂၄ သို႕ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

link: http://mm-medicalstudents.com/profiles/blogs/6343520:BlogPost:3394

About ေမာင္ဖိုးတီ

has written 34 post in this Website..