တစ္ဖူးမငံု                                                                  If a bud won’t do,

တစ္ဖူးငံုမည္                                                               Another bud will do.

တစ္ငံုမပြင့္                                                                  If a flower won’t do,

တစ္ငံုပြင့္မည္                                                              Another flower will do.

တစ္ပြင့္မေမႊး                                                               If a flower donesn’t smell,

တစ္ပြင့္ေမႊးမည္                                                           Another flower does.

ယံုၾကည္သည္ေလ                                                        I believe

သည္ေျမဆီႏွင့္                                                            To those flowers

သည္ေနျခည္ၾကား                                                        Blossom with brave hearts

မေဖာက္မျပား                                                              Solemnly

တစ္ေထာက္တစ္လ်ား                                                    Between this soil

မေၾကာက္တရားႏွင့္ ပြင့္ေသာပန္းမ်ားကို … ။                        And this sunglight.

                                                                                             ( Translated by MAUNG NYI-NYUTT )

        ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အာဇာနည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသို႔  …,

About Thu Htet Hmu

Thu Htet Hmu has written 13 post in this Website..

I would like to be a poet not a politician. I made up my mind to against unfair rule, government organization, political organization, whichever nation or races if they insult or neglect the human rights.

   Send article as PDF