လက္ရွိ ၅ သိန္းတန္ ဖုန္းလို႕ ေခၚေနၾကတဲ့ ဖုန္းဟာ ဖုန္းေျပာဆိုခကို အစိုးရေကာက္ခဲ့သည့္ ၁ မိနစ္ကို စကၠန္႕ပိုင္းေက်ာ္သည္ႏွင့္ ၂ မိနစ္ ဟု ေကာက္ခံသည့္ စနစ္မ်ိဳးကို မသံုးဘဲ၊ စကၠန္႕ႏွင့္ အတိအက် တြက္ယူသည္ ဟုသိရွိရပါသည္။ မ်ားမၾကာမီွလည္း ထိုဖုန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ ၿမိဳ႕နယ္သာ မက ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည့္ အျပင္ ဖုန္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက နာရီပိုင္းအတြင္း ရေစရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုလည္း သိရွရပါသည္။

About wunna

kw wunna has written 42 post in this Website..

I'm from Myanmar.

   Send article as PDF