ရဟန္းတုိ႔…..
(1) စံုလံုးကန္းေနတဲ့လူ
(2)တစ္ဖက္ကန္းေနတဲ့လူ
(3)ႏွစ္ဖက္ျမင္တဲ့လူ…. ဆုိၿပီး
ေလာကမွာ ဒိီလူသံုးေယာက္ဟာ တကယ္ရွိၾကတယ္

ရဟန္းတုိ႔…….
(1)လူတစ္ခ်ုိ႔ဟာ မရေသးတဲ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ႔ေတြကို ရဖုိ႔
ရၿပီးသားခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ႔ေတြကုိ တုိးတက္မ်ားျပားေအာင္ၾကဳိးစားဖုိ႔
ဦးေဏွာက္မရွီၾကဘူး….၊
ကုသုိလ္အကုသုိလ္တရား -အျပစ္ရွိ အျပစ္မဲ့တရား-အယုတ္အျမတ္တရား-အမည္းအျဖဴတရား-ေတြကိုသိစြမ္းနဳိင္တဲ့
ပညာမ်က္လံုးလည္းမပါၾကဘူး
အဲဒီလုိလူမ်ိဳးကုိ အကဏ္းလူ လုိ႔ ငါဘုရားသတ္မွတ္ေတာ္မူတယ္….။

(သူဟာ ပစၥည္းဥစၥာေတြကိုရွာေဖြနုိင္တဲ့ဦးေဏွာက္၊
ကုသို္လ္ေကာင္းမႈ႕ုကိုသိစြမ္းနဳိင္တဲ့အသိဥာဏ္မ်က္လံုးမရွိတာေၾကာင့္
ဒီဘ၀အတြက္ေရာ သံသရာအတြက္ပါ အရႈံးရေနတဲ့
ေခ်ာက္ကမ္းပါထဲက အေမွာင္အကာဏ္းသမားျဖစ္တယ္)

ရဟန္းတုိ႔…..
(2)တစ္ခ်ဳိ႔လူေတြက်ေတာ့ မရေသးတဲ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈေတြကိုေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔
ရၿပီးသားခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ႔ေတြကို အခုိင္အခန္႔တုိးတက္မ်ားျပားဖုိ႔
ဦးေဏွာက္ရွိတက္ၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္………. ကုသ္ိုလ္အကုသုိလ္တရား-အျပစ္ရွီအျပစ္မဲ့တရား-အယုတ္အျမတ္တရား-
အမည္းအျဖဴတရားေတြကုိသိစြမ္းနဳိင္တဲ့ ပညာမ်က္လံုးက်ေတာ့ သူ႔မွာ ပါမလာဘူး
အဲဒီလုိ လူမ်ဳိးကို တစ္ဖက္လပ္ေနတဲ့ အကာဏ္း လူ အျဖစ္ ငါဘုရားသတ္မွတ္ေတာ္မူတယ္

(သူဟာ…. ကုိသ္ို္လ္ အကုသုိလ္ အျဖဴအမည္း အယုတ္အျမတ္ တရားေတြကုိဆံုးျဖတ္နဳိင္စြမ္းတဲ့
ဥာဏ္မ်က္လံုးမရွိတာေၾကာင့္ တရားတဲံ့နည္းနဲ႔ေရာ မတရားတဲ့ နည္းနဲ႔ပါ ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ
ရွာေဖြလိမ့္မယ္၊
စဥ္းလဲ ေကာက္က်စ္မႈ႔သုံုးၿပီးေတာ့လည္း ပုိက္္ဆံေတြကိုရွာေဖြလိမ့္္မယ္၊
ခုိ္းဆုိးတုိက္ခိုက္ၿပီးေတာ့လည္းပုိက္ဆံရေအာင္လုပ္လိမ့္္မယ္၊
လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားၿပီးေတာ့လည္း ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္လိမ့္္မယ္၊
ရလာတဲ့ ၾကြယ္၀မႈေတြနဲ႔ ကာမဂုဏ္ခံစားဖုိ႔အတြက္လည္း ကၽြမ္းက်င္လိမၼာတဲ့ အသင့္အေနထားလူျဖစ္လိမ့္မယ္၊
(အမွန္တရားကုိဆံုးျဖတ္နဳိင္စြမ္းတဲ့ အသိတရားမွ သူ႔မွာ မပါဘဲကုိ )
အဲဒါေၾကာင့္ …..
ဒီဘ၀ကေန သံသရာခရီးကိုထြက္ခြာ ရၿပီဆုိတဲ့အခါ အကုသုိလ္ ရိကၡာေတြပဲ
သူ႔မွ ာ အျပည့္အသိပ္ပါလာတယ္၊
သူဟာ… မီးထက္ပူတဲ့ေလာက္ျမုိက္မွဳ႔ေတြနဲ႔
အေမွာင္ညေတြမွာေညွာ္နံ႔တစ္သင္းသင္းထရေတာ့မယ့္တစ္ဖက္ကာဏ္းသမားျဖစ္တယ္..)

ရဟန္းတုိ႔…….
(3)တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြက်ေတာ့.. မရေသးတဲ့ပုိင္ဆုိင္ၾကြယ္၀မႈ႔ေတြကိုဖြဲ႔ဆည္းတည္ေဆာက္ဖုိ႔
တည္ေဆာက္ၿပီးသားပုိင္ဆုိင္ၾကြယ္၀မႈ႔ေတြကိုလည္း အခုိင္အမာ မ်ားျပားဖုိ႔ ဦးေဏွာက္လည္းပါရွိၾကတယ္
ကုသ္ိိုလ္ အကုသုိလ္-အျပစ္ရွိအျပစ္မဲ့-အယုတ္အျမတ္-အျဖဴအမည္းတရားေတြကုိလည္း
ပညာမ်က္လံုးနဲ႔ထြင္းေဖာက္သိစြမ္းနဳိင္ၾကတယ္.၊
အဲဒီလုိလူမ်ဳိးကုိ မဇၥ်ိမပဋိပဒါလမ္းမေပၚက စြမ္းရည္ျပည့္၀တဲ့
ႏွစ္ဘက္ရလူအျဖစ္ ငါဘုရားက်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူတယ္….၊

(သူဟာ……
တရားတဲံ့ေခၽြးေပါက္ေတြနဲ႔
ရင္းနီးတည္ေဆာက္ခဲ့ရတဲ့ ျပည့္စံုၿဖဳိးေမာက္မႈ႕ေတြကုိ
ကုိယ္တုိင္လည္းသံုးစြဲတယ္
ေလာကအတြက္လည္း ထြန္းညွိထိန္လင္းေပးထားတယ္၊
ျမင့္ျမတ္တဲ့သမၼာသကၤပၸနဲ့
စြန္႔လႊတ္ေပးကမ္းျခင္းတုိက္ပြဲေတြမွာ ရဲရင့္ျပတ္သားတယ္..၊
သူဟာ သံသရာခရီးလမ္းမေပၚမွာ…
လမင္းတစ္ေထာင္လင္းတဲ့ညေတြကုိဖန္ဆင္းၿပီး
ပန္းရနံ႔တစ္သင္းသင္းနဲ႔ ႏွစ္ဘက္လင္းလူသားျဖစ္တယ္ ..၊)

ရဟန္းတုိ႔…. စံုလံုးကန္းေနတဲ့လူ တစ္ဖက္ကာဏ္းလူေတြကုိေ၀းေ၀းကေန ေရွာင္လုိက္ၾက၊
(သင္တုိ႔ မျဖစ္ေစၾကနဲ႔)
ႏွစ္ဘက္ထက္တဲ့လူေတာ္လူျမတ္ကို ဦးညြတ္ဆည္းကပ္လုိက္ၾက..၊
(သင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေအာင္ၾကဳိးစားၾက)

တိကဂၤုတၱရ-ပါ-၁၂၆၊ ႒-၂-၉၆—-ပုဂၢလ၀ဂ္-အႏၶသုတ္ ကိုစိတ္ကူးတည့္သလုိဘာသာျပန္ပါသည္
အားနည္းလစ္ဟာခ်က္ေတြ႔ရီွပါက ကၽြန္ေတာ့္ အသိဥာဏ္၏အသံူုးမက်မႈ႔ျဖစ္ပါသည္
လြပ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ရွီပါသည္။

ဗန္သူ

About venthu

ven thu has written 2 post in this Website..

ok

   Send article as PDF