၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၾကမည့္ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ ပါတီကုိယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္း
(၁)ဦးေအာင္ေသာင္း မေကြးတုိင္း
(၂)ဦးစုိးသာ ရန္ကုန္တုိင္း
(၃)ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဆြ ရခုိင္ျပည္နယ္
(၄)ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လြန္းသီ ရန္ကုန္တုိင္း
(၅)ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ စုိးႏုိင္ ဧရာ၀တီတုိင္း
(၆)ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွထြန္း မေကြးတုိင္း
(၇)ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္
(၈)ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ထြဋ္ ဧရာ၀တီတုိင္း
(၉)ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရေအးျမင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း
(၁၁)ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း စစ္ကုိင္းတုိင္း
(၁၂)ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေအာင္ ဧရာ၀တီတုိင္း
(၁၃)ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ ဧရာတီတုိင္း
(၁၄)ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း ရန္ကုန္တုိင္း
(၁၅)ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစုိးသိန္း ရန္ကုန္တုိင္း
(၁၆) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး ဧရာ၀တီတုိင္း
(၁၇) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိမ္း ဧရာ၀တီတုိင္း
(၁) အျငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးၾကီး ေစာခင္စုိး ကရင္ျပည္နယ္
(၂) အျငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးၾကီး ငုိက်င္ေပါ ခ်င္းျပည္နယ္
(၃) ဦးေတဇ ကခ်င္ျပည္နယ္
(၄) ဦးေဇာ္ေဇာ္ ဧရာ၀တီတုိင္း
(၅) ဦးေအာင္ခမ္းထီ ရွမ္းျပည္နယ္
(၆) ဦးေဌးျမင့္ တနသၤာရီတုိင္း

ref: http://www.wanna23.com/

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF