လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကတည္းကေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ျပီးျဖစ္ေသာ ႏွစ္သစ္ကူး ရံုးပိတ္ရက္တိုင္း အစိုးရရံုးမ်ား ၊ ပုဂၢလိက ရံုးမ်ား ၊ စက္ရံုမ်ား လက္ခံလိုက္နာကာ ရက္ရွည္ ႏွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကရပါသည္ ။

သို႕ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရရံုး၊ ပုဂၢလိက ရံုးမ်ား ၊ စက္ရံုမ်ား မွ လုပ္သားမ်ား မျဖစ္မေန အေရးတၾကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ပိုဆင္းရသည္ ။ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုဆင္းရမည့္ လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကး ႏွစ္ဆရရွိမည္ဟုလည္း သိရသည္ ။ အမ်ားစုေသာ အလုပ္မ်ား ပိတ္သည့္ ႏွစ္သစ္ကူး အားလပ္ရပ္တြင္ ထမင္းခ်ိဳင့္ဆြဲ အလုပ္၀င္ေနရသည့္ အခ်ိန္ပုိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါသည္ ။
ေရပက္ကစားၾကေသာ သၾကၤန္ကာလတြင္ လိုင္းကားမ်ား ရွိေသာ္လည္း လမ္းပိတ္ျခင္း သာမ်ားျပီး ေနရာတကာ ေရပက္ေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္မည့္သူမ်ား သြားလာရခက္ခဲျခင္းမ်ိဳး  စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ၾကရသည္ ။  သို႕ေသာ္ တာ၀န္အေရးၾကီးသည့္အတြက္ မသြားမျဖစ္ သြားရသည္ဟုသာ က်မစိတ္ထဲ ယံုၾကည္ထားခဲ့သည္ ။

ယခုႏွစ္တြင္ေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္ အလုပ္မ်ားမွ လုပ္သားမ်ားအား  အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္  ႏွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္ရွည္အတိုင္း မပိတ္ေတာ့ပဲ … သက္မွတ္ရက္ထိ ေစာကာ အလုပ္ဆင္းေစေၾကာင္း သိရသည္ ။ အခ်ိန္ပိုေၾကးမွာလည္း သတ္မွတ္ထားေသာ ႏွုန္းအတိုင္း ၂ဆရသည္မဟုတ္ပဲ သာမန္အတိုင္းသာရေၾကာင္းသိရသည္ ။  အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေတာ့ ရက္ရွည္ပိတ္ရက္မ်ိဳးကို ၾကိုက္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ …. အခ်ိန္ပိုေၾကး ၂ဆ မေပးခ်င္ေသာေၾကာင့္သာ ပိတ္ျခင္းျဖစ္မည္ ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး ရံုးပိတ္ရက္ကို ပိတ္ေပးေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္မတိုင္ခင္ အလုပ္ခြင္ ျပန္၀င္ရေၾကာင္းသိရသည္ ။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေသခ်ာစြာ မစိစစ္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား တႏွစ္ထက္တႏွစ္ပိုကာ အခြင့္ေရးယူေနၾကသည္ ။

ယခုႏွစ္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္မ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ ပိတ္ရက္ မတိုင္မီွကပဲ ေစာစီးစြာ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ ေၾကညာေၾကာင္း သိရသည္ ….. ။  အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႕ျဖစ္ရသနည္း ….. ။ မည္သူ႕တြင္ တာ၀န္ရွိပါသလဲ ။ မည္သူကေရာ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသလဲ … ။ အလုပ္ခြင္ ေစာစီးစြာ၀င္ခိုင္ျခင္း ၊ သတ္မွတ္ရက္ျပည့္မွီစြာ အားလပ္ရက္မေပးျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း သၾကၤန္ပိတ္ရက္ ရက္ရွည္မွာ ပေပ်ာက္သြားျပီး အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားကဲ့သို႕ ေရပက္ကစားၾကသည့္ ရက္မ်ားတြင္သာ အလုပ္ပိတ္ေသာ ကာလတစ္ခု ျပန္ေရာက္လာေတာ့မည္ဟု ထင္မိပါေတာ့သည္ ။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!