သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ရက္၌ဖြင့္လွစ္မည့္ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လုိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ၁။ အထက္တန္းယြန္းပညာေကာလိပ္ (၁)ႏွစ္သင္တန္းကို ယြန္းပညာေကာလိပ္၊ ပုဂံၿမိဳ႕(ဖုန္း-၀၆၁-၆၀၂၇၆)တြင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားဦးေရ ၂၀လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ၂။ အေျခခံေရႊခ်ည္ထိုးေငြခ်ည္ထိုး(၃)လသင္တန္းကို ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းေက်ာင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕(ဖုန္း-၀၂-၇၀၄၂၈)တြင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားဦးေရ ၁၀ဦးလက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ၃။ ႐ုိးရာလြန္းရာက်ခ်ိတ္(၆)လသင္တန္းကို ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းေက်ာင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕(ဖုန္း-၀၂-၇၀၄၂၈)တြင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားဦးေရ ၁၀ဦးလက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ၄။ အထည္အလိပ္အတတ္ပညာ(၁ႏွစ္ခြဲ)သင္တန္းကို ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းေက်ာင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕(ဖုန္း-၀၂-၇၀၄၂၈)တြင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားဦးေရ ၂၀ဦးလက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ၅။ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္ ကၽြမ္းက်င္သူ(၁)ႏွစ္သင္တန္းကို အထက္တန္းရက္ကန္းေက်ာင္းမ်ား(ဖလမ္း၊ မံုရြာ၊ ေရႊေတာင္၊ ပခုကၠဴ၊ မိတၳီလာ၊ မုဒံု၊ ေတာင္ႀကီး၊ စစ္ေတြ)တြင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားဦးေရ ၁၆၀ဦး (ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ၂၀ဦးစီ)လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ၆။ လက္ရက္ကန္း(၆)လသင္တန္းကို အေျခခံရက္ကန္းေက်ာင္းမ်ား(ျမစ္ႀကီးနား၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ဘားအံ၊ မင္းတပ္၊ ေက်ာက္မဲ)တြင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၀၀ဦး(ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ၂၀ဦးစီ)လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ အထက္တန္းယြန္းပညာသင္တန္းအတြက္ ၁-၆-၂၀၁၀ရက္တြင္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (၂၅)ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ရ။ ရက္ကန္းသင္တန္းမ်ားအတြက္ အရပ္အျမင့္ (က်ား) ၅ေပ ၁လက္မ၊ (မ) ၄ေပ ၁၁လက္မရွိ၍ ၁-၆-၂၀၁၀ရက္တြင္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (၂၅)ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ရ။ သင္တန္းတုိင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္မရွိသူ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳျဖစ္ရမည္။ သင္တန္း(၂)ႏွင့္ (၃)အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သင္တန္း(၂)၊ (၃)ႏွင့္ (၆)အတြက္ အေျခခံပညာမူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သင္တန္း(၁)အတြက္ အေျခခံပညာ အဘယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ သင္တန္း(၅)အတြက္ အေျခခံပညာအလယ္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ သင္တန္း(၄)အတြက္ အနည္းဆံုးအေျခခံပညာအထက္တန္း(ခ)အဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ ကိုယ္လက္အဂၤါ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာသူျဖစ္ရမည္။ သင္တန္းသားမ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးခ်ီးျမႇင့္မည္။ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အမည္၊ ဖခင္အမည္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အရပ္အျမင့္၊ ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပ၍ ပညာအရည္အခ်င္းအတြက္ ေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမွ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမိတၱဴတို႔ႏွင့္ ပူးတြဲလ်က္ တက္ေရာက္လိုသည့္ေက်ာင္း(သို႔မဟုတ္) အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန(႐ံုးခ်ဳပ္)သို႔ ၁၅-၅-၂၀၁၀ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရမည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန(႐ံုးအမွတ္-၁၆)ေနျပည္ေတာ္၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၁၆၇-၄၁၀၂၇၃ႏွင့္ ယြန္းပညာေကာလိပ္ ဖုန္း – ၀၆၁-၆၀၂၆၇ႏွင့္ ရက္ကန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ khitlunge.org.mm

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF