တရုပ္ေတြလဲပါတယ္

ေတာင္ကိုရီးယားနိင္ငံ  ဆိုး(လ္)ၿမိဳ႕ေတာ္  ဂ်ိဳဂယဲ႕ဆာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ဗုဒၶ ေမြးေေန႕ အၾကိဳ ပြဲေတာ္  မွတ္တမ္း ပံုမ်ားထဲမွ အနည္းငယ္ ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္.. တရုပ္ ၊နီေပါ ႏွင္႕ ကိုေရြ ၿမန္မာ မ်ားလဲ ထိုပြဲေတာ္သို႕

တက္ေရာက္ခဲၾကတယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္ ေမးထဲမွ ရြာသာေတြအတြက္ၿပန္လည္ ေ၀ငွ ေပးလိုက္ပါသည္  ၊

ယေန႕ၿမန္မာသတင္းတြင္လဲသြားေရာက္ၾကည္႕ရႈနိင္ပါသည္……

About တညင္သား

has written 13 post in this Website..