proxy fight


ဒီေန႕ ဘီဘီစီ၊ အာရ္အက္ဖ္ေအ သတင္းေတြမွာ အေမရိကန္ ၾဒုလက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးက ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ခ်င္ရင္ အေမရိကန္ဖက္က ဘားမားဆုိတဲ့ နာမည္အစား ျမန္မာလုိ႕ေခၚေဝၚသုံးစြဲဖုိ႕ ေတာင္းဆုိတယ္လုိ႕ ျမန္မာတုိင္းမ္းဂ်ာနယ္ကုိ ကုိးကား ေဖၚျပထားတာ ေတြ႕ပါတယ္။ တုိင္းျပည္အမည္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားေနတာ ၾကာပါျပီ။ ကုိယ့္အသက္အရ သိမွီတာကိုေျပာပါဆုိရင္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီး ကထဲကပါ။ တရားဝင္အမည္ကုိ ျပည္ေထာင္စု ဆုိရွယ္လစ္ သမတ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ႕ ေျပာင္းခဲ့တယ္ထင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု သမတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္မွာေပါ့ေလ။ အေနာက္တုိင္း သုိးေဆာင္းစကားနဲ႕ဆုိရင္ အရင္က Burma ေနာက္ပုိင္းမွ Myanmar ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္အမည္ေတာင္ ကြဲကြဲျပားျပား မသိဘူးလားလုိ႕ အျပစ္တင္လည္း ခံရမွာပါပဲ။ ကုလားၾကီးနဲ႕ အရာၾကီးျဖစ္လုိ႕ စိတ္မဝင္စားပါဘူး။
စစ္အစုိးရ အတုိက္အခံမ်ားနဲ႕ အေနာက္တုိင္းအစုိးရမ်ားက ဘားမားလုိ႕ အာဏာမသိမ္းခင္ကအတုိင္း ဆက္ေခၚပါတယ္။ တရုပ္၊ အာစီယံ၊ ဂ်ပန္နဲ႕ စစ္အစုိးရနဲ႔ ပလဲနံပါတ္သင့္သူမ်ား၊ ရူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္သူမ်ား၊ ျခံစီးရုိးခြထုိင္သူမ်ားက ျမန္မာလုိ႕ေျပာင္းလဲေခၚပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ ဘာေခၚေခၚ သိပ္ဂရုစုိက္မယ္ မထင္ပါဘူး။ သူတုိ႕လုိလားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္၊ ပါတီက ဒီလုိေကာင္းသေဟ့ဆုိ ေကာင္းလုိက္မွာပါဘဲ။ အမ်ားစုကို အနည္းစုက ထိန္းခ်ဳပ္တာ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ျဖစ္ေနၾကပါ။ ျပည္တြင္းမွာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာလုိ႕ ေခၚေနရတာကိုေတာ့ နားလည္ေပးရပါမယ္။
ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈ မရွသူမ်ားအတြက္ေတာ့ ျပသနာမရွိေပမဲ့ ကြက္ေက်ာ္ႏုိင္ငံေရးမွာေတာ့ အေရးပါတဲ့ ကိစၥတရပ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးလက္ဦးမႈနဲ႕ ဆုိင္ပါမယ္။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းအျပီးမွာ တုိင္းျပည္ သယံဇာတေတြကို တရုပ္၊ ထုိင္း၊ စကၤာပူတုိ႕ကုိ ထုိးေကၽြးျပီး ေဒသဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုယူတယ္။ အစုိးရတရပ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ တည္ရွိမႈအေနနဲ႕ သူအုပ္ခ်ဳပ္ရာ တုိင္းျပည္အမည္နာမက အေရးၾကီးလာပါတယ္။ ေဒၚစုနဲ႕ အတုိက္အခံေတြက သူတုိ႕ရဲ႕တရားဝင္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳတဲ့အေနနဲ႕ မူလအမည္အတုိင္း ဆက္သုံးပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြေျပာတာ ျမန္မာဆုိတဲ့ နာမည္ကပဲ မူလအေခၚဘားမားထက္ ပုိေရွးၾကတယ္၊ ပုိမွန္တယ္လုိ႕ ေရးတာေတြလည္းရွိတယ္။ ဘားမင္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းလည္း ၾကားဖူးပါတယ္။
စစ္အစုိးရက ျမန္မာဆုိတဲ့အေခၚအေဝၚ တြင္က်ယ္ဖုိ႕ စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဗမာ၊ ဘားမား ေဝါဟာရပါရင္ စာေစာင္ေတြမွာ ေငြမွင္နဲ႕အဖ်က္ခံရတဲ့အထိ ျပင္းထန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ စာပုိ႕စနစ္မွာဆုိရင္လည္း လိပ္စာတပ္တဲ့အခါ ဘားမားလုိ႕မ်ားပါခဲ့ရင္ စာျပန္အပို႕ခံရတာ၊ စာေဖ်ာက္ဖ်က္တာ လုပ္ပါတယ္။ တခ်ိန္မွာဆုိ Myanmar (Burma) လုိ႕ သုံးရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဘာင္မဝင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံတကာ ထုံးစံအရ အာဏာ လက္ဝယ္ရွိသူကုိ အစုိးရလုိ႕ လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏုိင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆက္ႏုိင္ေအာင္ သတ္မွတ္ထားလုိ႕ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ကုိ defecto အမိန္႕အာဏာနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစုိးရလုိ႕ သတ္မွတ္ထားျပီး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ျမန္မာလုိ႕ အကၡရာစဥ္အလုိက္ ထည့္သြင္းေပးပါတယ္။ ယူအက္စ္အစုိးရနဲ႕ဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာေတာ့့ ဘားမား လုိ႕ပဲ ရွာမွရပါတယ္။ ဥပမာ ဒီဗြီကံစမ္းမဲ။ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကေတာ့ ဘားမားလုိ႕ အသိမ်ားေပမဲ့ အမ်ားစုက ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး မသိၾကပါဘူး။ ဘားမားဆုိရင္ ဘဟားမား၊ ပနားမား၊ အယ္လ္ဘားမား စတဲ့ တုိင္းျပည္၊ ျပည္နယ္ေတြနဲ႕မွားသလုိ ျမန္မာဆုိလည္း မၾကားဘူးလုိ႕ ရမ္းသမ္းျပီး မေလးရွားထင္သူ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။
ျပည္ပမွာ သာမန္အားျဖင့္ ဘားမားလုိ႕ေခၚရင္ အတုိက္အခံ၊ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူ၊ ျမန္မာဆုိရင္ စစ္အစုိးရလူလုိ႕ ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႕ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာပါ။ ႏုိင္ငံေရး စိတ္မဝင္စားသူမ်ားကေတာ့ ျမန္မာလုိ႕အလြယ္ သုံးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕လည္း ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းဆုိ ျမန္မာလုိ႕ အသုံးမ်ားပါတယ္။ မိတ္ေဆြ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ျမန္မာလုိ႕ အေရာင္အေသြးမပါ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ တုိင္းျပည္မွာ မွီတင္းေနထုိင္သူအားလုံးက ကိုယ္နဲ႕ဆုိင္တယ္လုိ႕ သတ္မွတ္လုိ႕ အားလုံးကုိျခဳံငုံ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ နာမည္ကုိ ၾကိဳက္တာ မဆန္းပါဘူး။
စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ ဆင္ေျခကေတာ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ အားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ နာမည္ကုိသုံးရတာပါ။ လက္ေတြ႕မဆိုထားနဲ႕ သူတုိ႕အေျပာမွာပဲ တမ်ိဳးနဲ႕တမိ်ဳး မညီတာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ ဥပမာ -အာဏာသိမ္းျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ၊ အစုိးရအမည္ကို ေျပာင္းတယ္၊ ႏုိင္ငံအလံ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ေတြက်ေတာ့ မဆလလက္ထက္ အတုိင္းပါ။ ႏုိင္ငံေရးအရ ငါတုိ႕သည္ အေပၚယံေၾကာသာ ေျပာင္းရတာ၊ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မူလအေတြးအေခၚ၊ မူလသခင္၊ မူလအက်င့္အၾကံအတုိင္းလုိ႕ စိတ္ဓာတ္ ေရးရာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္လုိ႕ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။
တကယ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၊တုိင္း ဥကၠဌေတြက မဆလလက္ထက္ ေဒသဆုိင္ရာပါတီ ေကာ္မတီ ဥကၠဌရာထူးပါယူထားတဲ့ စစ္တုိင္းမွဴးေတြပါ။ ပထစ ပါလီမန္ေခတ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္အမတ္လုိ႕ သုံးပါတယ္။ မဆလ လက္ထက္က်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္လူ႕ေဘာင္သစ္ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ေခတ္နဲ႕မညီတဲ့ အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကို စြန္႕ပယ္ခဲ့တာလုိ႕ အေကာင္းျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အေခၚအေဝၚတင္ နိမ့္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာေတြပါ မရွိေတာ့တာပါ။
စစ္တပ္အစုိးရ လက္ထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအတုိင္း ဆက္လက္ သုံးစြဲပါတယ္။ ေျပာစရာရွိတာ ေခတ္နဲ႕ညီေအာင္ လုပ္တာဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မွာ အစုိးရကုိယ္စားျပဳရန္ ေစလႊတ္ခန္႕အပ္ ထားခံရသူမ်ားၾကေတာ့ ဘာလုိ႕ သံအမတ္လုိ႕ သုံးေနရတာလဲ။ သံကုိယ္စားလွယ္ မျဖစ္သင့္ဘူးလား။ ကုိယ့္လူအမတ္ျဖစ္မွ ဘိက္သိက္ခံ နန္းတက္လုိ႕ရမယ္ဆိုတဲ့ ေဗဒင္နမိတ္ေၾကာင့္လား၊ အစီအစဥ္ရွိရွိနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနတာလား ဆုိတာ စဥ္းစားစရာပါ….

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF