ႏွစ္ ၊လ ၊ ရက္ ၊ နာရီ တို တေရြ႕ေရြ႔ ေျပာင္းလဲေနသလို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံုရိိပ္တို႔ကလည္း ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိေနပါတယ္ ။ အနာဂတ္ကာလကို ဦးတည္ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္မွာ အရင္အတိတ္ကာလက က်န္ရစ္ခဲ႔ေသာ ပံုရိပ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာပံုရိပ္မ်ားကို မျမင္မေတြ႔ဘူးတဲ႔ သူမ်ားအတြက္အတိတ္မွ ပံုရိပ္မ်ား (လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း 100 0န္းက်င္)က ႔ံုရိပ္မ်ားကို ၇ွာေဖြတင္ျပထားပါတယ္ ….

(1880) ျပည့္ႏွစ္က ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ မီးသေဘာၤႏွင့္ ရြက္သေဘာၤၾကီးမ်ား ေက်ာက္ခ်ထားသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ျဗိတိသွ်ကိုလိုနွီလက္ထက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ရြက္လႊင့့္သေဘာၤၾကီးမ်ား ဆိပ္ကပ္ခဲ႔ပံု ၊ ျမန္႔မာရိုးရာ ရြက္လႊင့္သေဘာၤၾကီးမ်ားသည္ ဆန္စပါး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အဓိက ပါ0င္ခဲ႔သည္ …

About ႏြယ္ပင္

ႏြယ္ ပင္ has written 243 post in this Website..