အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းေရာက္ျခင္းအား လူတုိင္းလုိလုိ ႏွစ္သက္ၾကပါ၏။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မုိးရာသီမွ လြဲ၍ ေမွာင္လုိက္၊ လင္းလုိက္ ဘ၀ကုိသာ ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ရေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အဖုိ႕ အလင္းကုိသာ အာသာငမ္းငမ္း ပံုမွန္ရယူ လုိခ်င္ၾကပါသည္။ သုိ႕ေပမင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ထုိအလင္းကုိ အလွည့္က် ျဖင့္သာ ညအခ်ိန္တြင္ ရရိွေနၾကရပါသည္။ မိမိတုိ႕ အလွည့္က်မွသာ ေရတင္ရပါသည္။ မီးပူတုိက္ ရပါသည္။ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္း ၾကည့္ရပါသည္။ ထုိအလွည့္က်မွသာ ထမင္းပြဲ ျပင္ရပါသည္။ အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ရပါသည္။ ျပန္လည္ ေအာက္ေမ့ သတိရေစခ်င္ပါ၏။ ရုတ္တရက္ ေအာ္လုိက္ေသာ ကေလးမ်ား၏ အသံျဖစ္ပါသည္။ မီးပ်က္ရာမွ ရုတ္တရက္ မီးျပန္လာခ်ိန္ ၀မ္းသာအားရ ေအာ္ၾကေသာ ကေလးမ်ား၏ အသံျဖစ္ပါသည္။ ဖေယာင္းတုိင္ ေရာင္းသူ၊ အင္ဗာတာႏွင့္ မီးစက္ ေရာင္းသူမ်ား ၀မ္းသာသည္ ၀မ္းမသာသည္ မသိေသာ္လည္း ကေလးမ်ားေအာ္ေသာ ထုိအသံသည္ ၀မ္းသာျခင္း 100 percent ပါရိွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ရပ္ကြက္တြင္ လမ္းမီးတုိင္မ်ား ရိွပါ၏။ ယခင္က အိမ္မီးမ်ား မလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ လမ္းမီးမ်ား လာသည္ျဖစ္ရာ ထုိအလင္းေရာင္ကုိ အားကုိး၍ ရပ္ကြက္တြင္းရိွ ကေလးမ်ား လမ္းေပၚထြက္ ကစားၾကပါသည္။ ရပ္ကြက္တြင္း ကတၱရာလမ္း မ်ားသည္ ကစားကြင္းသဖြယ္ ကေလးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနေလ့ရိွပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ တခါတရံ အေမွာင္ထုသည္ အိမ္မီးသာမက လမ္းမီးကုိပါ ေအာင္ႏိုင္ေလ့ရိွေလ၏။ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ကာ လမ္းမီးေရာင္ကို တမ္းတၾကေလသည္။ သုိ႕ျဖစ္ရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လူႀကီးေအာ္သံႏွင့္ ကေလးေအာ္သံ မ်ားဟူ၍ ေအာ္သံႏွစ္မ်ိဳးသည္ အလင္းႏွင့္အတူ ကြဲျပားစြာ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေပၚထြက္လာၾကေလသည္။

About zoxnet

zox net has written 63 post in this Website..

I am WordPresser.