ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားတုိင္းမဆုိဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ Visa On Arrival စတင္ထုတ္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္ကျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာရရွိခဲ့မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ထုိင္းႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဗီဇာရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းရ၍ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ စီစဥ္ခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား က႑တြင္လည္း ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားမဆုိ ၎တုိ႔သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမွ လာေရာက္သူတိုင္းအား ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာစည္းမ်ဥ္းေဘာင္ဝင္လွ်င္ ဗီဇာထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းသည္ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ သက္တမ္းအနည္းဆံုး ေျခာက္လရွိရမည္ဟုသိရသည္။ ဆိုက္ေရာက္ကမာၻလွည့္ဗီဇာအတြက္ဗီဇာေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ေကာက္ခံၿပီး ေနထုိင္ခြင့္ ၂၈ရက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းတိုးခြင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ ဆိုက္ေရာက္လုပ္ငန္းဗီဇာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ေကာက္ခံၿပီးေနထိုင္ခြင့္ရက္ ၇၀ ႏွင့္ေနထုိင္ခြင့္ သက္တမ္းျပန္လည္ တုိးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆိုက္ေရာက္ျပည္ဝင္ ဗီဇာ (လူမႈေရးအလည္အပတ္) အတြက္ ဗီဇာေၾကးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ ၂၈ရက္ခြင့္ျပဳၿပီး ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္း ထပ္မံတုိးျမႇင့္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ ျဖတ္သန္းခြင့္ ဗီဇာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ေဒၚလာ ေကာက္ခံကာ ၂၄နာရီေနခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအား ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ အြန္လိုင္းမွ ႀကိဳတင္ရယူလ်က္ထားႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..