“ညခုနစ္နာရီမွာ ညီမေလးဆီဖုန္းေခၚမရဘူး”

“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာတယ္လီဖုန္းမွာ ……”

………………………………………………………

ငါ့စိတ္ဟာ ဖန္ခြက္ကေလးတစ္လံုးလို

ဆူးေလလမ္းမတေလ်ာက္ျပန္႔က်ဲ

“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာတယ္လီဖုန္းမွာ ……”

……………………………………………………..

ေခါင္းငိုက္စိုက္ခ် ….. ေၾကကြဲ လြင့္လြဲ

“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာ ……. ”

“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာ ……. ”

ဒါဟာ …… အဆံုးသတ္သြားတာလား

ဒါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလန္႔ႏိုးသြားတာလား

မဟုတ္ဘူး … ဒါ ေသြး႐ုိးသား႐ိုးဖုန္းေခၚမရတာပါ

မေတာ္တဆမႈတစ္ခုပါ

ညီမေလးရယ္ …… ညီမေလးရယ္

ကိုယ့္ကိုလက္ခံေျပာဆိုပါ

လူႀကီးမင္းမဟုတ္ဘူး … ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပ မဟုတ္ဘူး

ေခတၱခဏေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွျပန္ … လည္ … ေခၚ … ဆို …….

ဟင့္အင္း ဒါလည္းမဟုတ္ဘူး

အဲ့ဒီခဏေလးအတြင္းမွာ အရာရာေသဆံုးသြားႏိုင္တယ္

အဲ့ဒီခဏေလးအတြင္းမွာ ရာသီဥတုတစ္ခုလံုးၿပီးဆံုးသြားႏုိင္တယ္

အဲ့ဒီခဏေလးအတြင္းမွာ ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရ ခၽြတ္ၿခံဳက်သြားႏိုင္တယ္

ညီမေလးရယ္ ….. တယ္လီဖုန္းမေလးရယ္ ………

ေဝးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ နည္းနည္းေလးပဲေဝး ကိုယ့္ေဘးမွာေနပါ

ဒီမွာ …. ေျခလွမ္းေတြမွားေန

ဆူးေလလမ္းမထဲ နစ္ျမဳပ္ကၽြံဝင္ေန

တယ္လီဖုန္း႐ံုေလးနား ပံုလ်က္သားလဲက်ေန

“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာ ညီမေလးမွာ …….”

မဟုတ္ဘူး …….. မဟုတ္ဘူး …….. မဟုတ္ဘူး

ညီမေလးၾကားေအာင္ အက်ယ္ႀကီးျငင္းဆန္ပစ္လုိက္ခ်င္တယ္

ညီမေလးေရ ……. ညခုနစ္နာရီကေမွာင္တယ္

ညခုနစ္နာရီမွာ ဖုန္းေခၚလို႔မရဘူး

ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ကိုယ့္ကိုယ္ေတာင္ ညီမေလးအသံၾကားရဖို႔ခက္ခဲ

“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာ ……. ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပမွာ …

ညီမေလးဆီ …… ေရာက္႐ွိေနပါသျဖင့္ …….”

ညခုနစ္နာရီမွာ ဖုန္းေခၚလို႔မရဘူးညီမေလးရယ္

ဆူးေလလမ္းမဟာ ေၾကကြဲေနလိုက္ရတာညီမေလးရယ္

ကိုယ့္စိတ္ဟာ ဦးတည္ရာမဲ့ေနလုိက္တာညီမေလးရယ္

သုည ….. ကိုး …. ငါး ….. ညီမေလးရယ္

“ကိုယ္ေရာက္႐ွိေနေသာ ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပကို

ညီမေလးက ေခၚဆိုေနပါသျဖင့္ …….”

မယံုသကၤာနဲ႔ဘဲ နိမိတ္ဆိုးကိုေခၚယူမိတယ္

ညီမေလးရယ္ …… တစ္ေယာက္တစ္ေနရာမို႔

ေဝးကြာျခင္းက ကိုယ့္ကိုညွိဳ႕တယ္

ညီမေလးက ႀကိဳးမဲ့ဖုန္းေလးတစ္လံုးျဖစ္ၿပီး

ကိုယ္က လမ္းေဘးဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္တယ္

ကိုယ္တို႔ၾကားကဆက္သြယ္မႈဟာ အတုျဖစ္တယ္

ေဝးတယ္ ….. ေမွာင္တယ္ … ျပန္႔က်ဲက်ေနတယ္

ေခါင္းငိုက္စိုက္က်ေနတယ္ …… ေၾက ေၾက ကြဲ ကြဲ

မဟုတ္ဘူး …… ဒါဟာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးျဖစ္မွာပါ

မေတာ္တဆတစ္ခုပါ …… ဖုန္းေခၚမိတယ္

“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာတယ္လီဖုန္းမွာ ……………..”

“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာတယ္လီဖုန္းမွာ ……………..”

“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာ …………………..”

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………

သူရႆဝါ

ေမလ ၃ ရက္ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

About သူရႆဝါ

သူ ရ ႆ ဝါ has written 157 post in this Website..

25 Years Old From Yangon | Myanmar | Writer | Blogger | Stand-up Comedian | Freelance Web Designer | Admin Member of Suboo Multi Social Network | Contact Me as Followings, kophonethantkyaw@gmail.com www.thurathawah.net www.facebook.com/ThuRaThaWah www.twitter.com/Thurathawah