သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ ရန္ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာ၀တကၠသိုလ္အနီး (သို႔) သန္လွ်င္ဘုရားကုန္း က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားအနီး တြင္ ရွိၿပီး၊ ဧက ၆၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းပါသည္။

ဘုရားရွင္၏ သာသနာက်ယ္ျပန္႔ဖို႔ ဘုရားရွင္ကို နမူနာယူျပီး တရားအားထုတ္ေသာ အလုပ္ကိုသာ အဓိက ထားသည့္ ရိပ္သာျဖစ္ပါသည္။

တရား ရိပ္သာ အျဖစ္ ၀ိပႆနာ-ပရိပတ္လုပ္ငန္းကို အဓိကထားသင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ –
တရားအားကိုးခ်င္ေသာ္လည္း အျခားရိပ္သာမ်ားမွ လက္မခံ ႏိုင္ေသာ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ား၊ လူမမာမ်ားကိုပါ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးေသာေနရာျဖစ္သျဖင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ အေဖၚမဲ့ အထီးက်န္ ခိုကိုးရာမဲ့မ်ား မွီခိုအားထားရာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

တရားအားထုတ္သျဖင့္ စိတ္ပူပန္ ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့နည္း သြားေသာ ေၾကာင့္ လူမမာမ်ား အတြက္လည္း ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္းရာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုကိၡတမ်ား၊ မ်က္မျမင္မ်ား၊ ဆရာ၀န္လက္ေလ်ာ့ေသာ ကင္ဆာေရဂါသည္ ႏွင့္ အျခားေ၀ဒနာသည္မ်ား၊ အိပ္ယာထဲလဲေနသူမ်ား၊ ပင္စင္စားမ်ား စိတ္သက္သာ ေအးခ်မ္းစြာ တရားရိပ္ခိုလံႈရာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္ အဖက္ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေျဖရွင္း ေပးထားေသာေၾကာင့္ လူႀကီးလူငယ္ မေ႐ြး၊ လူမမာ မ်ားပါမက်န္ တရား အလုပ္တစ္ခုတည္းကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသာသနာ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ မွန္ကန္သည့္မဂၢင္ အက်င့္စစ္ကို နားလည္ေအာင္ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေနသူမ်ား၏ စုေ၀းရာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

အိုးပစ္ အိမ္ပစ္ျဖင့္ ရိပ္သာတြင္ အၿပီးေနထိုင္ၿပီး တရားအလုပ္ကို ေဇာက္ခ်လုပ္ေနသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရိွပါသည္။

အေပၚယံ က်င့္ႀကံအားထုတ္ဖို႕က လြယ္ေသာ္လည္း နက္နက္နဲနဲ လိုရင္း ေရာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ဖို႕က ခက္ခဲပါသည္။ ေဟာၾကားေသာ တရားတိုင္းသည္လည္း တကယ္က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေနသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ လမ္းညႊန္ အလုပ္ေပးတရားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ဘုရားရွင္ က်င့္ေစခ်င္သည့္ လိုရင္း (ဓမၼာႏုပႆနာထိ) ေရာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ တတ္ေစရန္ ကိုယ္တိုင္က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့သည့္အတိုင္း ျပန္လည္ အကူအညီ ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ထက္သန္ေသာေစတနာရွင္အမ်ားအျပား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ လိုအပ္သူမ်ားကို လိုအပ္သလို ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ရိပ္သာမွ အစစအရာရာ အခမဲ့ကူညီမႈအျပင္ ျပင္ပမွ အလွဴရွင္ မ်ား၏ မၾကာမၾကာ လာေရာက္လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ ေယာဂီအခ်င္းခ်င္း မိသားစုလို ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေထာက္ပံ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ အမာခံ ေထာက္ပံ့မည့္သူ မရွိလွ်င္လည္း အဆင္ေျပေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

တရားအားထုတ္ေသာေယာဂီတိုင္း၏ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာေရးတို႔ကို တရားအလုပ္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ ေျဖရွင္းေပး ေနသည့္ ဤသို႔ေသာေနရာတစ္ခုရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္ေရး အတြက္ အားႀကီး ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းက အဓိကမဟုတ္ဘဲ တရားနားလည္ေစဖို႔ အဓိကထားၿပီး ကူညီေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေပၚယံ ဘာသာေရးမဟုတ္သည့္ အျပင္ ပရိပတ္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈကိုသာ အဓိကထားသျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဘက္ ယိုင္သြား၊ ႏြယ္ သြားစရာအေၾကာင္း လံုး၀မရိွပါ။ တရားအလုပ္ျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ ပဋိပတၱိသာသနာက်ယ္ျပန္႔လာေစသည္ ႏွင့္အမွ် လူအမ်ားစိတ္လြတ္လပ္ေပါ့ပါး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္လည္း ထိေရာက္စြာ အကူအညီေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။

ရိပ္သာသို႔ေရာက္လာလွ်င္ ပိုက္ဆံစြဲ၊ ပညာစြဲ၊ ဂုဏ္ပကာသနစြဲ၊ မာန္မာနစြဲမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္း သက္သာမႈ ရွိၾကသျဖင့္ ရိပ္သာ ေနေယာဂီမ်ား မ်ားျပားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရိပ္သာသို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ လာေရာက္ေလ့လာသူတိုင္း အမွန္ တကယ္ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ သြားၾကသည္ ခ်ည္းသာျဖစ္ပါသည္။

သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ သာမက ကမၻာ ေပၚတြင္ပါ ရွားပါးေနေသးသည့္ လူတိုင္းပါ၀င္၍ အားႀကီးေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအခ်ိဳ႕ တြင္ပါ ထိုသို႔ေသာရိပ္သာေနရာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဆႏၵရွိေန ၾကပါသည္။ NGO အဖြဲ႕အစည္မ်ား မၾကာခဏ လာေရာက္ ေလ့လာၾကေသာေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္ ။

အစိုးရပိုင္ေျမ၊သူမ်ားပိုင္ေျမေပၚတြင္ ရိပ္သာေဆာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေစတနာျဖင့္လွဴဒါန္းထားေသာေနရာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အကူအညီေပးပါရန္ ေတာင္းပန္သူ မ်ား၏ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေသာ ေျမေနရာမ်ားကိုသာ တရားအားထုတ္ရန္ အမ်ားပိုင္ရိပ္သာ ေနရာအျဖစ္ အသုံးခ်ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရိပ္သာ၀င္ ေယာဂီမ်ားမွာလည္း သူတို႕ေစတနာ အေလ်ာက္ လာေရာက္အားထုတ္ ၾကျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ရိပ္သာတြင္ လူမမာေယာဂီမ်ားအပါအ၀င္ – ေယာဂီ ဦးေရ ၄၀၀ မွ ၅၀၀ ပံုမွန္ တရားအားထုတ္ေနၾကပါသည္။

လူမ်ားသျဖင့္ ေယာဂီအခ်င္းခ်င္း ျပႆနာတက္မႈ မ်ိဳး တခါတရံ ရွိေသာ္လည္း တရားအားကိုးၿပီး စား၀တ္ေနေရး အပါအ၀င္ ျပႆနာမ်ိဳးစံုကို ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ လမ္းျပသြားေသာ မွန္ကန္သည့္ အလုပ္ျဖစ္သျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ျပႆနာအားလံုး အျမစ္ျပတ္ အဆင္ေျပ သြားမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ယာယီအားျဖင့္လည္း တာ၀န္ယူႏိုင္သူမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းႀကီးၾကပ္ ေျဖရွင္းေပးလွ်က္ရိွပါသည္။

သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ လူဦးေရမ်ား ျပားေသာ္လည္း လိုအပ္သလို ၀ိုင္း၀န္းကူညီလုပ္ကိုင္ ေပးေနေသာ ငယ္႐ြယ္သန္စြမ္းသူ အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။

ေယာဂီမ်ားထဲမွ အိုမင္းမစြမ္း၊ မွီခိုရာမဲ့၊ ဒုကၡိတႏွင့္ ေရာဂါသည္မ်ား၏ (၂၁.၉.၂၀၁၀) စာရင္းမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ပိုမို အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ….
ဖတ္ရႈရန္ –

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။