ၾကြက္ဘီလူး


ခက္ပါဘိ လီဘူးရယ္
ေၾကာင္မပါ ေနာင္ခါသိ
ေထာင္စရာ ေမာင္မွာမရွိ
ေငါင္တယ္ကြာ ေခါင္ပါဘိ
ေရွာင္ဖယ္ႏႊာ ေဂ်ာင္သာဂိ
ေျပာင္ရယ္ကာ ေလွာင္ပါ၏
ေမာင္မယ္ခြာ ေပါင္စရာနထၱိ
ေအာင္မယ္ခမ်ာ ေဒါင္ခ်ာထိ
ေၿဗာင္တြယ္ဖြာ ေနာင္ကြာစိ
အထာရွိရွိနဲ႕ လႊာၾကည့္တာ
ကမာၻသိျဖစ္သြားတယ္
ေခြးလႊတ္ပါ ဦးဘီလူး
သင္လည္းျမဴး ငါလည္းcool
အထာရူးနဲ႕ လာမလုပ္နဲ႕
ခုတ္လုိက္မယ္ ျဖဳတ္လုိက္မယ္
အစြယ္ကုိခ်ဳိး တရုတ္ျပည္ပုိ႕
ေခါင္းကုိျဖတ္ ဇာတ္ထဲမွာထား
ကိုယ္ၾကီးကုိ ေျမထဲျမႈပ္
အေစာင့္လုပ္ခုိင္းစားမယ္
တအားရက္စက္ဘိ မညည္းနဲ႕
ႏွစ္ဆဲ႕ေလးနာရီ နားရက္မရွိ
က်ားပါးစပ္ကိုထိမွေတာ့
ဂြိသြားတာနည္းေသး
မသိနားမလည္
တပည့္သားငယ္ဆုိရင္
အုန္းငွက္ေပ်ာပြဲနဲ႕ေတာင္းပန္
အရွင္ေၾကာင္မင္းရယ္
ေနာင္မမုိက္ပါ ေနာင္မမုိက္ပါလုိ႕
ေမွာင္မုိက္မွာငို
ဆယ္ခါျပန္ဆုိေစသတည္း။ :neutral:

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 646 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး