ျပည္နယ္/တိုင္း ဆိုင္အေရအတြက္
ရန္ကုန္တိုင္း ၅၂
မႏၲေလးတိုင္း ၃၉
ပဲခူးတိုင္း(အေရႇ႕) ၁၉
ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္) ၁၈
မေကြးတိုင္း ၁၅
စစ္ကိုင္းတိုင္း ၁၄
မြန္ျပည္နယ္ ၁၆
တနသၤာရီတိုင္း
ဧရာ၀တီတိုင္း ၂၇
ကခ်င္ျပည္နယ္
ကရင္ျပည္နယ္
ခ်င္းျပည္နယ္
ရႇမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)
ရႇမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ၁၄
ရႇမ္းျပည္နယ္(အေရႇ႕ပိုင္း)
ရခိုင္ျပည္နယ္

About parparazi

Min Nay Myo has written 45 post in this Website..