ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသြားရန္စီစဥ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆုိထားေသာ စာအုပ္မ်ားကိုစတင္ထုတ္ေဝေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ အဆုိပါစာအုပ္မ်ားကို ဧၿပီလ ၂၃ရက္ေန႔မွစ၍ စတင္ထုတ္ေဝေရာင္းခ်လ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုန္သည္လမ္းမႀကီးရွိ စာေပဗိမာန္စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မွ အေရာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုထြက္ရွိလာေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒစာအုပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စာအုပ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမွာက်ပ္ ၂၀၀ႏွင့္ က်ပ္ ၅၀၀ျဖစ္ေၾကာင္း ဝယ္ယူရရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို မတ္လ ၉ရက္ေန႔မွစ၍ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ အခ်ပ္ပိုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး စာအုပ္မ်ားအျဖစ္လည္းပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေရႊးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒစာအုပ္မ်ားကိုလည္း တစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္၂၀၀ႏွင့္က်ပ္ ၅၀၀စသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ စာေပဗိမာန္စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္တြင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္အတြင္းလြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ က်င္းပသြားမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀အတြင္း ပထမဆံုးက်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၇ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..