ဘာသာတရားေက်းဇးူ၊
အမိအဖ မ်ားေက်းဇူး၊

သင္ဆရာျမင္ဆရာ၊ၾကားဆရာတို ့ေက်းဇူး.၊

ေလးစားအတုယူအားက်ရပါေသာစိတ္ထားရွိသူတို ့ကို

လူရယ္လို ့ျဖစ္လာတဲ ့ဘ၀မွာ.တခါခြင့္ရယ္ၾကံဳ

ေရဆန္ျပန္စီးခြင္ျပဳပါ။ ။

ဆရာ ေဖျမင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ အဖ ဦးေအာင္ၿငိမ္း၊ အမိ ေဒၚခင္သိန္း တုိ႕မွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅-ရက္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ သံတြဲၿမိဳ႕ အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္း အမွတ္ (၁) မွ တကၠသုိလ္ ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) ရန္ကုန္မွ အမ္ဘီဘီအက္စ္ဘြဲ႕ ရသည္။ ေဆးေက်ာင္းသား ဘ၀မွ စတင္၍ စာေပေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၇၇-ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၈-ခုႏွစ္အတြင္း အေထြေထြကု ဆရာ၀န္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အထိ ျပင္ပ အေထြေထြ ေရာဂါကု ဆရာဝန္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ ၎ေနာက္တြင္ စာေပ လုပ္ငန္း တစ္ခုတည္း ကုိသာ စူးစုိက္ လုပ္ကုိင္ ခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ဘဝက စ၍ စာမ်ား စတင္ ေရးသားသည္။ အစပိုင္းတြင္ ဘာသာျပန္ ဝတၴဳမ်ား၊ ထိုေနာက္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က စ၍ ပင္ကိုယ္ေရး ဝတၴဳတိုမ်ား ေရးသားသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စ၍ အတၴဳပၸတၲိႏွင့္ အသံုးခ် စိတ္ပညာ ဆုိင္ရာ စာေပမ်ား ေရးသား ျပဳစုခဲ့သည္။

“စာေပ ဂ်ာနယ္” ကို စတင္ စီစဥ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္၍ ဂ်ာနယ္ အမွတ္ – ၁၂ အထိ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ဇန္နဝါရီမွ ၁၉၉၁ အကုန္ပိုင္း အထိ “သင့္ဘဝ မဂၢဇင္း” အယ္ဒီတာ အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လက စတင္၍ “ဒီလႈိင္း မဂၢဇင္း” ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။

ဇနီး ေဒၚခုိင္ႏြယ္ဦး၊ သား ေမာင္ေဖေဇာ္ဦး၊ သမီး မခ်ဳိစုစုခုိင္ တုိ႕ႏွင့္အတူ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ နံ႕သာကုန္း ရပ္ကြက္ အေဝရာ လမ္းတြင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေဆး႐ုံ၊ အခ်စ္ဦး၊ လူနာေဆာင္ အမွတ္ေျခာက္၊ ကၽြန္းႏွင့္ အျခား ဝတၴဳတုိမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈ ခ်မ္းသာ သုခႏွင့္ ဓနဥစၥာ၊ စိန္ေျမဧကမ်ားစြာ၊ မဟာ က႐ုဏာမ်ားႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ခုထိ မခ်မ္းသာ ေသးတာလဲ စသည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ ဆရာ ေဖျမင့္၏ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဆရာ ေဖျမင့္သည္ လူသုံးကုန္ ပစၥည္း ေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျခား ဝတၴဳတုိမ်ား စာအုပ္ျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသား စာေပဆု (၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ဆု) ရရွိခဲ့သည္။

ေဖျမင့္ ေရးသား ထုတ္ေဝ ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား

၁။ ေဆး႐ုံ (Arthur Hailey ၏ The Final Diagnosis)- (၁၉၇၅ ခုႏွစ္)

၂။ လူနာေဆာင္ အမွတ္ (၆) (Anton Chekhov ၏ Ward Six) – (၁၉၇၇ ခုႏွစ္)

၃။ အခ်စ္ဦး ( Ivan Turgenev ၏ First Love ) – (၁၉၈၈ ခုႏွစ္)

၄။ ကြ်န္းႏွင့္ အျခား ဝတၴဳတုိမ်ား – (၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္)

၅။ ေအာင္ျမင္မႈ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ဓနဥစၥာ – (၁၉၉၂ ခုႏွစ္)

၆။ ခ်ဳံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသုိ႕ – (၁၉၉၃ ခုႏွစ္)

၇။ မရဏာႏုႆတိႏွင့္ အျခားဝတၴဳတုိမ်ား – (၁၉၉၃ ခုႏွစ္)

၈။ မဟာ က႐ုဏာရွင္မ်ား – (၁၉၉၃ ခုႏွစ္)

၉။ စိတ္၏ သတၲိစြမ္းမ်ား – (၁၉၉၃ ခုႏွစ္)

၁၀။ မူမွန္စိန္ မူမွန္အေတြး မူမွန္ အက်င့္အၾကံ (၁)- (၁၉၉၃ ခုႏွစ္)

၁၁။ သင့္စိတ္ သင့္အေတြးအၾကံမ်ား အတုိင္းတာ – (၁၉၉၃ ခုႏွစ္)

၁၂။ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး ဘဝတခု တည္ေဆာက္ျခင္း – (၁၉၉၄ ခုႏွစ္)

၁၃။ စိန္ေျမဧကမ်ားစြာ – (၁၉၉၅ ခုႏွစ္)

၁၄။ ဘဝ ဒႆနာ ရသစာမ်ား – (၁၉၉၅ ခုႏွစ္)

၁၅။ မူမွန္စိန္ မူမွန္အေတြး မူမွန္ အက်င့္အၾကံ (၂)- (၁၉၉၅ ခုႏွစ္)

၁၆။ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ သူမ်ားႏွင့္ အျခား ဝတၴဳတုိမ်ား – (၁၉၉၅ ခုႏွစ္) အမ်ဳိးသား စာေပဆုရ
၁၇။ ေဒးကာနက္ဂ်ီ – (၁၉၉၆-ခုႏွစ္)

၁၈။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာ ေသခ်ာၿပီလား – (၁၉၉၆- ခုႏွစ္)

၁၉။ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းနဲ႕ ႀကီးပြားမယ့္ ပုဂၢဳိလ္ – (၁၉၉၇- ခုႏွစ္)

၂၀။ ေဘဘီလုံမွာ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ – (၁၉၉၇ ခုႏွစ္)

၂၁။ ႏွလုံးသား အာဟာရ ရသစာမ်ား (၁) – (၁၉၉၈ ခုႏွစ္)

၂၂။ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ စိတ္၏ သတၲိ စြမ္းအားမ်ား – (၁၉၉၈ ခုႏွစ္)

၂၃။ ေဟာနည္းေျပာနည္း ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ စည္း႐ုံးနည္းမ်ား – (၁၉၉၈ ခုႏွစ္)

၂၄။ ကုိယ္ထူး ကုိယ္ခြ်န္သမား အတြက္ လက္စြဲ စကားမ်ား – (၁၉၉၈ ခုႏွစ္)

၂၅။ ေျပာတတ္ ဆုိတတ္ ေပါင္းသင္းတတ္တဲ့သူ – (၁၉၉၈ ခုႏွစ္)

၂၆။ ဦးေႏွာက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ – (၁၉၉၉ ခုႏွစ္)

၂၇။ ဘာေၾကာင့္ ခုထိ မခ်မ္းသာ ေသးတာလဲ – (၁၉၉၉ ခုႏွစ္)

၂၈။ ႏွလုံးသား အာဟာရ ရသစာမ်ား (၂) – (၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္)

၂၉။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ – (၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္)

၃၀။ ႏွလုံးသား အာဟာရ ရသစာမ်ား (၃) – (၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္)

၃၁။ ဂ်ီးနီယပ္ (စ္) ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္မႈ စာစု – (၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္)

အခ်က္အလက္မ်ားက”ျမန္မာ၀ီကီ”> http://wikimyanmar.co.cc/ မွကူးယူ၍ေဖာ္ျပသည္

ထာ၀ရေလးစားေသာ
ေရႊအိမ္စည္

About ေရႊအိမ္စည္

shweaeim si has written 103 post in this Website..

   Send article as PDF