အညာေဒသကိုခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ ့က်မ..အညာနဲ ့အမာ က တစ္သားတည္းျဖစ္ေနတဲ ့လူထုေဒၚအမာကိုေမ့လို ့မရပါဘူး..။
ဘာသာတရားေက်းဇးူ၊
အမိအဖ မ်ားေက်းဇူး၊

သင္ဆရာျမင္ဆရာ၊ၾကားဆရာတို ့ေက်းဇူး.၊

ေလးစားအတုယူအားက်ရပါေသာစိတ္ထားရွိသူတို ့ကို

လူရယ္လို ့ျဖစ္လာတဲ ့ဘ၀မွာ.တခါခြင့္ရယ္ၾကံဳတဲ ့ဘ၀မွာက်မလူထုေဒၚအမာရဲ ့စိတ္အဟာရတိုက္ေကြ်းခဲ ့တဲ ့စာေပအသိေက်းဇူးကိုလည္း

ေရဆန္ျပန္စီးခြင္ျပဳပါလို ့ကန္ေတာ့ပန္းဆင္ပါေစ……။ ။

လူထုေဒၚအမာ(ထာ၀ရေလးစားသူ)(၁၉၁၅-၂၀၀၈)

လူထုေဒၚအမာ၏ အမည္ရင္းသည္ အမာျဖစ္သည္။ လူထုသတင္းစာတြင္ ေရးသား၊ အယ္ဒီတာလုပ္ခဲ႕သျဖင္႕ လူထုေဒၚအမာဟု အမည္တြင္သည္။ ေဒၚအမာကို မႏၱေလးျမိဳ႕ ဂုႏၱာန္ရပ္၊ အဖဦးထင္ အမိေဒၚစုတို႕မွ ၁၉၁၅ခု၊ ႏို၀င္ ဘာ ၂၉ တနလၤာေန႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ႕သည္။ ေမြးခ်င္း ၁၂ေယာက္တြင္ စတုတၳသမီးျဖစ္သည္။
၁၉၂၁-ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ ေဒၚေစာအုံ၏ အမ်ဳိးသမီး ေနရွင္နယ္ေက်ာင္း၌ ဒုတိယတန္းအထိ ပညာသင္ၾကား ခဲ႕သည္။ ၁၉၂၃-မွ ၁၉၃၁ အထိ အမ်ဳိးသမီးေနရွင္နယ္ေက်ာင္းပ်က္၍ တတိယတန္းမွ န၀မတန္းအထိ ေအဘီအမ္ ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ႕သည္။ ၁၉၃၃-ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕၊ ဗဟုိအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ႕သည္။ ၁၉၃၃-၁၉၃၅ တြင္မႏၱေလးဥပစာေကာလိပ္တြင္ ဓာတု၊ ရူပ၊ သခ်ာၤဘာသာတြဲ ယူကာ ပညာသင္ခဲ႕သည္။ ၁၉၃၆-ခုတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘီေအေအာက္တန္း၊ အင္းလ်ားေဆာင္ သဟာယႏွင္႕ စာဖတ္သင္း အတြင္းေရးမွဴး၊ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ၾကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ႕သည္။ အိုးေ၀မဂၢဇင္း၊ ၾကီးပြားေရး မဂၢဇင္း၊ ဘာမားဂ်ာနယ္တို႕တြင္ ၀တၳဳေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသည္။ ၾကီးပြားေရးဦးလွႏွင္႕ စတင္သိကြၽမ္းျပီး ၾကီးပြားေရးတြင္ ”ခင္လွ၀င္း”၊ ”ျမမဥၨဴ”ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင္႕ ေရးသားခဲ႕သည္။
၁၉၃၇ တြင္ ဘီေအေနာက္ဆုံးႏွစ္ စာေမးပြဲက်ရႈံးျပီး ေက်ာင္းထြက္သည္။ မႏၱေလးတြင္ ‘ျမန္မာစကၠဴဆိုင္’ဖြင္႕ သည္။
၁၉၃၈တြင္ ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္၏တိုက္တြန္းခ်က္အရ ေမာရစ္ေကာလစ္၏ Trials In Burmaကို ”ျမန္မာျပည္ တြင္ စစ္ေဆးခဲ႕ေသာအမႈ႕အခင္းမ်ား”အမည္ျဖင္႕ ျမန္မာျပန္ဆုိ ထုတ္ေ၀ခဲ႕သည္။ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသူ အမာ အမည္ျဖင္႕ထုတ္ေ၀ခဲ႕ရာ စာေပနယ္တြင္ ထုိအမည္ထင္ရွားလာခဲ႕သည္။
၁၉၃၉-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ရက္တြင္ ၾကီးပြားေရးဦးလွႏွင္႕ လက္ထပ္ခဲ႕သည္။
၁၉၄၀တြင္ ေမာရစ္ေကာလစ္၏Sandamalaကို ”စႏၵမာလာ”အမည္တပ္၍ ျမန္မာျပန္ထုတ္ေ၀သည္။
၁၉၄၂-၄၄ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအတြင္း ”ကပိုင္ရြာ”သို႕ ေခတၱေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျပီး စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ႕သည္။
၁၉၄၅-ခု လူထုဂ်ာနယ္(ဇူလိုင္)ထုတ္ေ၀ေသာအခါ ပါ၀င္ေရးသားျပီး လက္ေထာက္အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ႕သည္။Wanda Wasilewska၏ The Rainbowကို”သက္တန္႕ေရာင္”အမည္ျဖင္႕ ျမန္မာျပန္ထုတ္ေ၀ခဲ႕သည္။
၁၉၄၆ လူထုသတင္းစာ(၁၉၊ဧျပီ) စတင္ထုတ္ေ၀ေသာအခါ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ”ဖခင္ ေအာင္ႏိုင္”ကေလာင္ခြဲျဖင္႕ ”ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးခန္း”ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားသည္။ လူထုသတင္းစာႏွင္႕ လူထုဂ်ာနယ္ကိုတြဲ၍ ထုတ္ေ၀ခဲ႕ရာ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ခင္ပြန္းသည္ႏွင္႕အတူ သတင္းစာဂ်ာနယ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ခဲ႕ျပီး လူထုေဒၚအမာဟူ၍ အမည္တြင္လာခဲ႕သည္။

၁၉၄၇-တြင္လူထုဦးလွႏွင္႕အတူ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဖဆပလအာေဘာ္တမွ် ေရးသားတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ႕သည္။ ၁၉၄၉-ခုတြင္ လူထုသတင္းစာႏွင္႕ ၾကီးပြားေရးပုံႏွိပ္စက္မ်ားတည္ရွိရာ အေဆာက္အအုံကို ဒုိင္းနမိုင္းျဖင္႕ ေဖာက္ခြဲ ခံရသည္။ Gunther Stein၏The Challenge of Red Chinaကို ”ကြန္ျမဴနစ္တရုတ္ျပည္ အင္အားျပိဳင္ပြဲ” အမည္ ေပး၍ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ခဲ႕သည္။

၁၉၅၀-ခုတြင္ ၁၉၄၉ ဧျပီ ၂၄က ပိတ္ထားခဲ႕ရသည္႕ လူထုသတင္းစာကို (၁၉၅၀၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁)တြင္ ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀သည္။ (၁၉၄၆-ေမ)က ရပ္နားခဲ႕သည္႕ လူထုဂ်ာနယ္ကို (၁၉၅၀ ၾသဂုတ္ ၁)တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ခဲ႕သည္။
၁၉၅၃-ခု ကမၻာ႕ဒီမိုကရက္တစ္အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ(ကိုပင္ေဟဂင္ ၇.၆႕၅၃) ကမၻာ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(ဟန္ေဂရီ၊ ဘူဒါပက္ ၁၅.၆႕၅၃)။ ဒုတိယအၾကိမ္ ကမၻာ႕လူငယ္ႏွင္႕ ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္ (ရိုေမးနီယား၊ ဘူခါရက္ ၂၅.၇႕၅၃)သို႕ တက္ေရာက္ခဲ႕သည္။ Archie John Stone၏ In The Name Of Peaceကို ”ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႕” ဟူ၍ ဘာသာျပန္ ထုတ္ေ၀ခဲ႕သည္။

လူထုဦးလွ ပုဒ္မ(၅)ျဖင္႕အဖမ္းခံရ၍ လူထုသတင္းစာေခါင္းၾကီးမ်ားကုိ တာ၀န္ခံေရးသားသည္။

၁၉၅၉၊ မတ္လ ၁၂တြင္ လူထုသတင္းစာ ခ်ိတ္ပိတ္ခံရ။

၁၉၆၀ ေမ ၁၀တြင္ လူထုသတင္းစာျပန္ထြက္ခဲ႕သည္။ ၁၉၆၂ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ေအရုိဖလုတ္ ေလေၾကာင္းဖြင္႕ပြဲတြင္ သတင္းစာဆရာကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခံရ၍ ေမာ္စကိုသို႕သြားေရာက္ခဲ႕သည္။

အျပန္တြင္ အေရွ႕ဂ်ာမနီ ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယားႏွင္႕ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံမ်ားသို႕ လွည္႕လည္ခဲ႕သည္။

၁၉၆၃ တြင္”ဆိုရွယ္လစ္တိုင္းျပည္မ်ားသို႕” ”အိုယန္းကီး တို႕” ”ေငြႏွင္႕လက္နက္”စာအုပ္မ်ားေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ႕။

၁၉၆၄-တြင္ ”ျပည္သူခ်စ္ေသာ အႏုပညာသည္မ်ား”စာအုပ္ျပဳစုေရးသားထုတ္ေ၀သည္။ ထုိစာအုပ္ျဖင္႕ ၁၉၆၄ စာေပဗိမာန္၏ ”အႏုပညာဆိုင္ရာ စာေပပထမဆု” ရရွိသည္။

၁၉၆၆-တြင္အဂၢါစႏိုးေရးသားသည္႕”ႊThe Other Side of the River”ကို”ဘ၀ခ်င္းမတူသည္႕ တရုတ္ျပည္” အမည္ျဖင္႕ ဘာသာျပန္ျပီး ႏွစ္တြဲခြဲထုတ္ေ၀ခဲ႕သည္။

၁၉၆၇-ခုတြင္ လူထုသတင္းစာ ရပ္စဲခံရသည္။ ”ေအာင္ဗလ၊ ဖိုးစိန္၊ စိန္ကတုံး” စာအုပ္ကိုေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ႕။

၁၉၆၉”ေရႊရုိးဘကေလး” ႏွစ္တြဲခြဲထုတ္ေ၀၊ ကာတြန္းဘကေလး၏ ”ေရႊတေလးကာတြန္းမ်ား”ကို ျဖည္႕စြက္ အမွာေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ႕။

၁၉၇၀”ေရႊမန္းတင္ေမာင္” စာအုပ္ျပဳစုထုတ္ေ၀။ မတ္လ ၃ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလး-ကန္သာယာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ၌ ”ဗမာ႕ ဖန္က်ီလုပ္ငန္း” စာတမ္းဖတ္။
၁၉၇၁-မႏၱေလးဓမၼဗိမာန္မွာ ”ကေန႕ဗမာ႕သဘင္” စာတမ္းဖတ္။

၁၉၇၂-မႏၱေလး ႏိုင္ငံတကာစာအုပ္ႏွင္႕ စာတမ္းဖတ္ပြဲ၌ ”ကမၻာ႕အၾကီးဆုံးစာအုပ္” စာတမ္းဖတ္။

၁၉၇၃-တြင္”အျငိမ္႕”စာအုပ္ႏွစ္တြဲခြဲထုတ္ေ၀။

၁၉၇၅-”ေရႊေဒါင္းေတာင္ ေဆာင္းပါးမ်ား” စာအုပ္ထုတ္ေ၀။

၁၉၇၆ ”ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း”အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္ထုတ္ေ၀။ ၾသဂုတ္ ၁၉ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ စေန စာေပ၀ိုင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ”အတၳဳပၸတိၱစာေပ”စာတမ္းဖတ္။

၁၉၇၈- ၾသဂုတ္ ၂၁ တြင္ လူထုဦးလွသား ကိုျငိမ္းခ်မ္းတို႕ ႏွင႕္အတူ အထိန္းသိမ္းခံရ။ (၁ ႏွစ္ ၁ လ ၁ ရက္ၾကာ။

၁၉၇၉- ၾသဂုတ္ ၂၂ တြင္ အထိန္းသိမ္းခံဘ၀က ျပန္လြတ္။

Chester Ronning၏ ”A Memoir of China in Revolution” ကို ”ေတာ္လွန္တဲ႕ တရုတ္ျပည္ ကြၽန္ေတာ္ မွတ္မိသမွ်”အမည္ျဖင႕္ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀။

၁၉၈၂တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ေပါင္းသင္းလာခဲ႕ေသာ ခင္ပြန္းလူထုဦးလွ ကြယ္လြန္။

၁၉၈၄ မတ္လ ၄ တြင္ မႏၱေလးမီးၾကီးအတြင္း ၾကီးပြားေရးစာအုပ္တိုက္ ပံုႏွိပ္တိုက္၊ စကၠဴသိုေလွာင္ရံု၊ စာအုပ္ သိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ မီးေလာင္ဆံုးရႈံး။

၁၉၈၅ ႏို၀င္ဘာ ၂၉။ အသက္ ၇၀ ျပည္႕ေမြးေန႕ပဲြ အမရပူရ ေတာင္ေလးလံုးမွာ က်င္းပ။ ”ခ်င္းတြင္းမွ ပင္လယ္ သို႕”စာအုပ္ ထုတ္ေ၀။

၁၉၈၉- ေမ ၂၇ ”ျပည္သူခ်စ္ေသာ အႏုပညာသည္မ်ား”စာအုပ္ ေငြရတုပဲြ အမရပူရေတာင္ေလးလံုးမွာ က်င္းပ။
”ျမန္မာ႕မဟာဂီတ”စာအုပ္ထုတ္၊ ”အာဖရိက၀တၳဳတိုမ်ား” စာအုပ္ထုတ္။

၁၉၉၀- လူထုဦးလွႏွင္႕ ပူးတဲြေရးေသာ ”ေဆးလိပ္ႏွင႕္ လူသား” စာအုပ္ထုတ္ေ၀။

၁၉၉၁- ဓနမဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားခဲ႕ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားစုလည္းလ်က္ ”မႏၱေလးသူ၊ မႏၱေလးသားမ်ား” အမည္ ျဖင႕္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀။

၁၉၉၂-”ရန႕ံသစ္မဂၢဇင္း”တြင္ ”ဇမၺဴဒီပါေအာင္ထြန္း”ကေလာင္အမည္ခဲြျဖင႕္ ႏုိင္ငံတကာေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသား ခဲ႕။
”ထိုင္း၀တၳဳတိုမ်ား (၁)” ထုတ္ေ၀ခဲ႕။

၁၉၉၃- မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေရးသားခဲ႕ေသာ မႏၱေလးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုေပါင္းလ်က္ ”ရတနာပံု မႏၱေလး၊ ကြၽန္မတို႕ မႏၱေလး”စာအုပ္ထုတ္။
”ထုိင္း၀တၳဳတိုမ်ား (၂)” စာအုပ္ထုတ္ေ၀။

၁၉၉၄- ”သာသာနာ႕တန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား” စာအုပ္ထုတ္ေ၀။

”ေရႊေဒါင္းေတာင္ေဆာင္းပါးမ်ား”ကို ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီး Yasuko Dobashi(ျမန္မာအမည္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမ)က ဂ်ပန္ဘာသာျပန္ Shinjuku Shobo Co.,Ltdစာအုပ္တိုက္မွ တန္ဖိုးယန္း ၂၇၁၈ျဖင႕္ ထုတ္ေ၀။

၇၉ ႏွစ္ ေမြးေန႕အမွတ္တရအျဖစ္ ”ကြၽန္မတို႕ငယ္ငယ္က”ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတိၱစာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀။

၁၉၉၅- မႏၱေလးျမိဳ႕ ဗဟုိအမ်ိဳးသားေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ဦးစီးထုတ္ေ၀သည္႕ (၇၅) ၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ေန႕ စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္မဂၢဇင္းတြင္ ”တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ”အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕။

”ကမၻာ႕အၾကီးဆံုး စာအုပ္” (၅)ၾကိမ္ေျမာက္ထုတ္။

၁၉၉၆- ”ကမၻာ႕အၾကီးဆံုး ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္”စာအုပ္ ျပဳစုထုတ္ေ၀။
၁၉၉၇- ”ျမန္မာ႕ေခတ္သစ္ ပန္းခ်ီစာအုပ္”၊ ”ေတာင္ေလးလံုးမွ နတ္ကြၽန္းထိ”၊ ”ျပည္သူခ်စ္ေသာ အႏုပညာ သည္မ်ား”ႏွင႕္ ”အေမ႕ ေရွးစကား”(ပ)တဲြ စာအုပ္မ်ား ျပဳစုထုတ္ေ၀။

၁၉၉၈- ”၈၃ ႏွစ္ ၈၃ ခြန္း”လက္ကမ္းစာေစာင္ ျပဳစုု ထုတ္ေ၀။ ၈၃ ႏွစ္ျပည္႕ေမြးေန႕ပဲြ အမရပူရ ေတာင္ေလးလံုး ေက်ာင္းတိုက္တြင္က်င္းပ။
၁၉၉၉-”ေတာင္အာရွ ျပတင္းေပါက္မ်ား”စာအုပ္ထုတ္ေ၀။

၂၀၀၀- ျပည္႕ႏွစ္ ”အေမ႕ေရွးစကား(ဒု)တြဲ” ျပဳစုထုတ္ေ၀။

၂၀၀၁- ”ငယ္ကကြၽမ္းတဲ႕ ခင္ပြန္းသည္သို႕” စာအုပ္ ေရးသားထုတ္ေ၀။

၂၀၀၂- ”ေငြႏွင႕္လက္နက္” ဒုအၾကိမ္၊ ”ေဆးလိပ္ႏွင႕္လူသား”ဒုအၾကိမ္။ ” ၁၂ ပဲြ ေစ်းသည္ႏွင႕္ ကြၽန္မတုိ႕အညာ” စာအုပ္ထုတ္ေ၀။

၂၀၀၃- ”ျမန္မာျပည္တြင္စစ္ေဆးခဲ႕ေသာမႈခင္းမ်ား” တတိယအၾကိမ္ သီဟရတနာစာေပမွထုတ္ေ၀၊ ”လြမ္းသူ စာ”စာအုပ္ စာေပေလာကတုိက္မွ ထုတ္ေ၀။

၂၀၀၄- ”ခ်င္းတြင္းမွ ပင္လယ္သို႕” ဒုအၾကိမ္ထုတ္ေ၀၊ ”သက္တံ႕ေရာင္”ဒုအၾကိမ္ထုတ္ေ၀၊ ”စာအုပ္ဆိုင္က လူ၀င္လူထြက္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား”စာအုပ္ထုတ္ေ၀။

ကေလာင္အမည္ခဲြမ်ားမွာ – ခင္လ၀န္း၊ ဇမၺဴဒီပါေအာင္ထြန္း၊ ဖခင္ေအာင္ႏုိင္၊ ဖိုးသာေအာင္၊ ျမမဥၨဴ၊ အမာ၊ အမာ(တကၠသိုလ္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသူ)၊ အင္းလ်ားေဆာင္သူတစ္ဦး။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ရက္တြင္ ႏွစ္ ၉၀ျပည္႕ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ”လူထုအေမ ႏွစ္၉၀” အမွတ္တရစကားစု၊ စာစုစာအုပ္ကို စာေရးဆရာမ်ား စုေပါင္းေရးသားလ်က္ ကမာရင္ကဲြစာအုပ္တိုက္(ရန္ကုန္)မွ ထုတ္ေ၀ခဲ႕သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႕နံနက္ ၈ နာရီ ၃၇ မိနစ္တြင္ မႏၱေလးျမဳိ႕၌ ကြယ္လြန္ခဲ႕သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ အသက္ ၉၃ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္။

လိုအပ္သည္မ်ားကိုhttp://www.myanmarbookshop.com/မွကူးယူဦးထိပ္ပန္ဆင္တင္ျပပါသည္။။

ရိုေသေလးစားေသာ

ေရႊအိမ္စည္

About ေရႊအိမ္စည္

shweaeim si has written 103 post in this Website..

   Send article as PDF