ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကမၻာတြင္ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ကုိးကြယ္မူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါတယ္။ ထုိဘာသာထဲကမွ အဓိကအားျဖင့္ ခရစ္ရွန္ ၊အစၥလန္၊ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ ဗုဒၵဘာသာ ဟု (၄)မ်ဳိးရွိပါတယ္။

ထုိဘာသာၾကီး(၄) ဘာသာလုံး သူဟာနဲ႔ သူေကာင္းပါတယ္။ ဘာသာတုိင္း သူဆုိင္ရာ ကုိးကြယ္ သူမ်ားကုိ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းရန္

အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ရန္ ၊ မတရားမႈကုိ မျပဳရန္ ၊ ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ လုိက္နာေသာ သူမ်ား မည္သသည့္အက်ိဳးခံစားရမည္။

မလုိက္နာသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သသည့္ ဆုိးက်ဳိးကုိခံစားရမည္ဟု လူအမ်ားရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ေရွ့ရုဴးျပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိၾကပါသသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ ွဗုဒၵၵၵၵၵၵၵၵဘာသာ နုိင္ငံအျဖစ္ခံယူထားသျဖင့္ အမ်ားစုမွာ ဗုဒၵဘာသာမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဗုဒၵဘာသာ ကုိးကြယ္သူ အမ်ားစုအတြင္းမွာမွ မိရုိးဖလားနတ္ကုိးကြယ္သူမ်ားလည္းအေတာ္ပင္မ်ားၾကပါတယ္။  ဒါျဖင့္ကုိးကြယ္ရာ

ဗုဒၵဘာသာၾကီး တစ္ရပ္လုံးရွိတာေတာင္ ဘာလုိ႔နတ္ကိုးကြယ္ၾကတာပါလိမ့္?

လူတစ္ေယာက္၏ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈကုိ ခံထုိက္သူသည္ မည္သည့္ အရည္အခ်င္းနွင့္ျပည့္စုံထုိက္သနည္း?

လူတစ္ေယာက္၏ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မူကုိ ခံထုိက္သူတစ္ေယာက္သည္ အနည္းဆုံး သီလ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ေတာ့ ျပည့္စုံသင့္ေပသည္။

ဒါဟာ အနည္းဆုံးအဆင့္ကုိ ေျပာတာပါ။ လူအမ်ား၏ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မူကုိ ခံထုိက္သူ တစ္ေယာက္သည္ ထုိထက္မက ပုိျပီးျပည့္စုံရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ အနည္းဆုံးေတာ့ ငါးပါးသီလ ေတာ့ လုံျခံဳ သင့္ေပသည္။ ငါးပါးသီလ မွ မလုံျခံဳလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း

တစ္ေယာက္ အျဖစ္ လုံး၀လက္ခံနုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ငါးပါးသီလ မလုံျခံဳလွ်င္ သင္ေရာ သူေတာ္ေကာင္း တစ္ေယာက္ အျဖစ္လက္ခံနုိင္ပါသလား။

ကဲ……………ဒါျဖင့္ရင္ အတြင္း(၃၇)မင္းအျပင္ (၃၇)မင္း လုံးေကာ ငါးပါးသီလ လုံျခံဳခဲ့ရဲ႕လား၊ ေစာင့္ထိန္းခဲ့ရဲ႕လား?

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေနတဲ့ ဗုဒၵျမတ္စြာဘုရားဟာ ငါးပါးသီလကုိ လူေတြကုိေတာင္ ေစာင့္ထိန္းအပ္တဲ့ သီလ အျဖစ္သတ္

မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ဒါျဖင့္အဆုိပါ နတ္ေတြထဲမွာ အရက္ေသာက္တဲ့ နတ္ မရွိဘူးလားခင္ဗ်။ ရွိလုိက္တာမွ တစ္ေယာက္ထဲ ကုိယ္ဘာသာကုိယ္ ေသာက္ယုံ

မကေဘးနားကလူကုိပါ ယွဥ္ျပိဳင္ကာ ေသာက္လုိက္ျခင္းသည္ဟု စိန္ေခၚေသာ နတ္က ရွိေသးတယ္ ျပီးေတာ့ အင္မတန္မွ ယုတ္ညံ့တဲ့ကာေမသု မိစာၧစာရ

ကံကုိေရာ မက်ဴးလြန္ဘူးလားဆုိေတာ့လညး္………က်ဴးလြန္းရုံမက မရတဲ့အဆုံး က်ားနဲ႕ကုိက္သတ္ခုိင္းတဲ့ အထိပင္စိတ္ဓါတ္ေအာက္တန္းက်ခဲ့ေသး

သည္။ ျငင္းနုိင္ပါမလား?

ထားေတာ့………..တစ္ပါးျခင္းစီရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ လုိ္က္ေရးျပလွ်င္ ျပီးေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

သာမန္လူတစ္ေယာက္ပင္ ေစာင့္ထိန္းနုိ္င္ေသာ သီလကိုပင္ မေစာင့္ထိမ္းနိုင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႕ကုိဘာယုံၾကည္ရမည္နည္း။

ဆက္ရန္

 

About Big Defender

has written 13 post in this Website..