ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရေသာ ပုဂၢလိကအေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာင္းလခစရိတ္သည္ အနည္းဆံုး ေငြက်ပ္ ၂၅သိန္းမွ သိန္း ၃၀အထိေပါက္ေစ်းရွိေနေၾကာင္း အဆုိပါပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားထံမွ သိရသည္။ ပုဂၢလိက အေျခခံပညညအထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခြင့္မရေသးခင္က ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့စဥ္က ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာင္းလခမွာ အနည္းဆံုး ေငြက်ပ္ ၁၈သိန္းမွ ၂၂သိန္းအၾကားသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုပုဂၢလိကအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခြင့္ရခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလခႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္ဘာသာရပ္သင္ဆရာမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ပုဂၢလိကအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္းသည္ ပညာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးဆန္ေသာ ပညာေရးေစ်းကြက္ႀကီးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားလွ်င္ ပညာေရးအတြက္ မ်ားစြာ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဟု အၿငိမ္းစားအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..