ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာ၌ အစိုးရကတရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းအပ္ခႏႈန္းထားထက္ပိုမို ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရန္ တရားဝင္ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ကို ေမလ ၃ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ ေၾကာင္း အမွတ္(၃)အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အစိုးရအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအားလံုး လာမည့္ဇြန္လတြင္စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာမီအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ထိုသို႔ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသရွိရသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားထက္ပိုမိုေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားကို အေရးယူရာတြင္ အပိုေငြေၾကးေတာင္းခံသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကိုလိုက္ၿပီး ထုတ္ပယ္၊ ရာထူးခ်၊ နယ္ေျပာင္းစနစ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးရံုးမွ ဒုတိယရံုးအဖြဲ႔မွဴးဦးျမတ္ထြန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔ကေျပာၾကားသည္။ အပိုေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားလိုလွ်င္ ဦးေအးၾကဴ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ အမွတ္(၅၉)(ခ)ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္းအမွတ္- ၀၁-၂၁၁၀၀၇သို႔လည္းေကာင္း၊ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အမွတ္(၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ဖုန္းအမွတ္- ၀၁-၂၁၀၀၂၆သို႔လည္းေကာင္း၊ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ဖုန္းအမွတ္ – ၀၆၇-၄၀၇၁၁၆သို႔လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယရံုးအဖြဲ႔မွဴး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဖုန္းအမွတ္- ၀၆၇-၄၀၇၁၁၆သို႔လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုး၊ ခရိုင္ပညာေရးမွဴးရံုးႏွင့္ တိုင္းပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားထံသို႔ လည္းေကာင္း လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွစံုစမ္းသိရွိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..