နိဒါန္း နန္းဒိ

လွမ္းၾကည့္စဥ္က

ဟုတ္သလုိလုိ

ဘုတ္ဆုိအသံၾကားမွ

ဂုတ္ေပၚတုတ္ေရာက္မွန္း

သိရတယ္.. :roll:

စာကုိယ္ စုိကာ

ဆုိစရာ အပုိမပါ

လုိေနတာ သိေပမဲ႕

ထုိင္ေနအေကာင္း

ထသြားမွက်ိဳးမွာမုိ႕

ငိုေနတာ ဘယ္သူမွမသိ.. :cry:

နိဂုံး ႏုန္းဂိ

ဖုံးဖိဖိနဲ႕

အျပဳံးရွိမယ္

ထင္ခဲ႕တာ

တဆုံးထိေအာင္

ဝင္သြားတယ္

ေနာက္ထပ္ ရႈံးရန္မရွိ.. :sad:

 

 

အရႈံးသမားေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး