ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) တုိ႔က ပါတီအားလံမ်ားကို ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ယင္းပါတီမ်ား၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယင္းပါတီတို႔၏ အလံမ်ားကို ကန္႔ကြက္သူရွိပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၁-၅-၂၀၁၀ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာ္ျငာအရ လူပုဂၢိဳလ္ ၇၂ဦးတုိ႔က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ လက္မွတ္ထုိးကာကန္႔ကြက္ထားသည့္အတြက္ အဆိုပါ ပါတီတို႔၏ အလံမ်ားကို ယခုေမလ ၂၀ရက္မတုိင္မီ ပါတီေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တုိ႕က သင့္ေလ်ာ္သလိုျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္ကေျပာသည္။ “ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားေတြလို႔ေျပာတယ္။ ၇၂ဦးက လက္မွတ္ထိုးထားတယ္။ ဒဂုန္တာရာတို႔လည္းပါတယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။ အဆိုပါပါတီႏွစ္ခုစလံုးသည္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ပါတီမ်ားျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳမည့္ အလံတံဆိပ္တို႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အလံမွာ အဝါ၊ အစိမ္း၊ အနီ သံုးေရာင္ျခယ္ၿပီးအလယ္တြင္ အျဖဴေရာင္ ေနာက္ခံအဝိုင္းပါ အစိမ္းေရာင္ကေဒါင္းကို အသံုးျပဳထားကာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား( ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏အလံမွာ ေနာက္ခံအနီေရာင္ ျဖစ္ကာ အလယ္၌ စက္ဝုိင္းပံုပါခြပ္ေဒါင္းကို အသံုးျပဳကာတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..