(၁၁) ဗ်ည္း ႏွစ္လံုး ပူးတဲ့ ၿမိဳ႕ (၁၇ ခု)

(၁၂) အၿမဲတန္း မီးလာတဲ့ ၿမိဳ႕ (၇ ခု)

(၁၃) အျမင့္မွာ ရွိေနတယ္လုိ႔ ထင္ရတဲ့ ၿမိဳ႕/ၿမိဳ႕နယ္ (၁၈ ခု)

About moethidasoe

moe thidasoe has written 34 post in this Website..

   Send article as PDF