ယာဥ္လိုင္းမ်ားအၾကား ေငြစကၠဴအေၾကြကိစၥေျပလည္ေစရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ( မထသ) မွ အေၾကြေငြကို ယခင္က်ပ္သိန္း ၅၀၊ ၆ ေသာင္းလဲလွယ္ေပးရာမွ ဧၿပီလမွ စ၍ က်ပ္ ၁၀သိန္းတိုးျမႇင့္ကာက်ပ္သိန္း ၆၀ ၊ ၆ေသာင္းလဲလွယ္ေပးရေၾကာင္းမထသ မွ သိရသည္။ ယခင္ကတစ္ပတ္လွ်င္ ေငြအေၾကြအတြက္ က်ပ္ ၂၆သိန္း၆ ေသာင္းလဲလွယ္ရာမွ၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ ၊ ၆ ေသာင္းလဲလွယ္ေပးကာ အေၾကြလိုအပ္မႈအရ ၿပီးခဲ့သည့္လမွ စ၍တုိးျမႇင့္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ေရႊတိဂံုေစတီ၊ ဗိုလ္တေထာင္ေစတီတို႔မွ ၅၀ ၊ ၁၀၀က်ပ္တန္အေၾကြမ်ားလဲလွယ္ ရယူကာ မထသအပါအဝင္ယာဥ္ လိုင္း၁၂ လိုင္းအား ေခါက္ေရအလိုက္အခ်ိဳးက်ခြဲေဝ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ မထသတြင္ လက္ရွိစာရင္းအရ ယာဥ္အစီးေရ ၂၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ယာဥ္စီးေရ ၂၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ မွာ ေန႔စဥ္ထြက္ရွိသည္။ ေငြအေၾကြျပႆနာ ေျပလည္ေစေရးအတြက္ ဗႏၶဳလသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးမွလည္း ေငြထည့္ ပံုးထားကာ ကိုယ္တုိင္ေငြထည့္ စနစ္ကို ၂၃၂ယာဥ္ လိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေျပးဆြဲမႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ခရီးသည္ႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္မ်ားအၾကား ေငြအေၾကြမအမ္းႏိုင္သည့္ ျပႆနာမွာ ေန႔စဥ္လိုလိုျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..