တေရြ႕ေရြ႕ ခရီးႏွင္ေနေသာ အခ်ိန္သည္ တစ္ ႏွစ္မွတစ္ႏွစ္သို႕ ေျပာင္းလဲကာ ႏွစ္ေဟာင္းတို႕ကို ႏွစ္သစ္သို႕ ေျပာင္းေစခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီး ၂၀၁၀ႏွစ္သစ္သို႕ ေရာက္ ရိွလာခဲ့ၿပီ။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကမၻာေပၚရိွ ႏိုင္ငံအသီး သီးတြင္ သာမန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္စၿမဲျဖစ္ရာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကမၻာ့ျဖစ္ရပ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီသ မွ် ျပန္လည္စုစည္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ဘာလူစကိုနီအတြက္ အိပ္မက္ဆိုးႏွစ္
အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဘာလူစကိုနီသည္ လူအမ်ားအၾကား တြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထုိးႀကိတ္တိုက္ခုိက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၎င္းသည္ အီတလီႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚ တြင္ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္တစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုျဖစ္ရပ္ႀကံဳေတြ႕ၿပီး ေနာက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာဆိုေ၀ဖန္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုႏွစ္သည္ ဘာလူစကိုနီအတြက္ အိပ္မက္ဆိုးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ဟု ဥေရာပသားမ်ားက ဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ၾက သည္။ လူပံုအလယ္တြင္ ထိုကဲ့သို႕ထိုးႀကိတ္ခံရျခင္း သည္ ၎င္း၏ႏိုင္ငံေရးဘ၀အတြက္ မ်က္ႏွာမေဖာ္၀ံ့ စရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုဟု ဆိုရေပမည္။

မၿပီးဆံုးႏိုင္ေသာအေရွ႕အလယ္ပိုင္းအေရး
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းျပႆနာသည္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းတို႕အၾကားတြင္ မၿပီးဆံုးႏိုင္ဘဲ ဆက္ လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ရာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသတြင္ အစၥေရးတို႕ဘက္မွ မညႇာမတာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပါလက္စတိုင္း တို႕ဘက္မွ အၾကမ္းဖက္တံု႕ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳး ပမ္းခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အေလ်ာ့ မေပးဘဲ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အစဥ္ တစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွခဲ့သျဖင့္ ၿပီးဆုံးေျပလည္ ရန္ နီးစပ္ျခင္းမရိွ႐ံုမွ်မက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေ၀း သည္ထက္ ေ၀း၍ လာခဲ့သည္ကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္က သက္ေသခံခဲ့ေပသည္။

အေမရိကန္တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သမၼတအိုဘား မားအာဏာရလာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ ထားရိွသည့္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ သေဘာထားတခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ မွာ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။
အိုဘားမားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႕ အလည္ အပတ္သြားေရာက္ကာ တ႐ုတ္သမၼတအပါအ၀င္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးအေမရိကန္-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အျပန္အလွန္နားလည္ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး စီးပြား ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အလားအလာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း သေဘာတူညီမႈ ထူ ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပန္လွန္ဦး ေမာ့လာေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေနကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာေစၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့ စီးပြားေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးညိႇႏိႈင္းၿပီးပါက ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေရးအားၿပိဳင္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းညိႇသြားသင့္သည္ ဟု ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴးကလီးယား အင္ အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏိုင္ငံကို အကာအကြယ္ေပးေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္အေရးကို အေလးထားကိုင္ တြယ္သင့္သည္ဟု ၎င္းတို႕က ဆက္လက္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အလားတူပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္တိုင္ေပအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ညင္ သာစြာလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ၎တို႕က သံုးသပ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေပါ့ပ္ဂီတၾကယ္တစ္ပြင့္ ေၾကြလြင့္ျခင္း
၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့နယ္ပယ္အသီးသီးရိွ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ၾကယ္ပြင့္မ်ား ေၾကြလြင့္ခဲ့ၾကရာ အေမရိကန္ဂီတေကာင္းကင္တြင္ ေတာက္ပခဲ့သည့္ ၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္ေသာ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ ႀကီး မားေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ အႏုပညာနယ္ပယ္မွ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္သည္ ၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈ အထြတ္အထိပ္သို႕ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ၎င္း၏အႏုပညာ အဆိုအက တင္ဆက္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ျခင္း မရိွေစရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎င္း၏လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ားအၾကား နစ္ျမႇဳပ္ေနခဲ့ရ ၿပီး အေထြေထြစိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎င္း၏ေနအိမ္၌ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ သမား႐ိုးက်ေသဆံုးမႈ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ၎င္း၏မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ အေမ ရိကန္စံုေထာက္မ်ားက မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ေသဆံုး မႈကို အထူးအမႈတြဲအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ကာ အေသးစိတ္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းခဲ့ရသည္။ ၎င္း၏စ်ာပနကို တစ္ ခမ္းတစ္နား စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေမရိကန္ဂီတပရိ သတ္ေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ကမၻာလံုးမွ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၏ ေတးဂီတႏွင့္ အက ပရိသတ္မ်ားကလည္း စ်ာပနအစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္မႈကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

တိုက္ဂါး၀ုဒ္ကားေမွာက္ျခင္း
ကမၻာေက်ာ္ေဂါက္သီးအားကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ တိုက္ဂါး၀ုဒ္သည္ ၎င္း၏ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ အတူ ကိုယ္ပိုင္ကားေပၚ စီးနင္းလုိက္ပါသြားရင္း ကားေမွာက္သည့္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၎င္း ၏ေဂါက္သီးအားကစား ပရိသတ္မ်ားက ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ရိွမည္ကုိ စိုးရိမ္ခဲ့ရသည္။ တစ္ ေခတ္လွ်င္ တစ္ဦးအျဖစ္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေဂါက္ သီးအေက်ာ္အေမာ္တစ္ဦးအျဖစ္ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ကို အားကစားပရိသတ္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုကားေမွာက္မႈတြင္ ၎င္းသည္ ေျခလက္တို႕တြင္ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္သာ ရရိွခဲ့သည္။

စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ တင္းနစ္ေလာက
တင္းနစ္အားကစားသည္ ယခင္က အေမရိ ကန္ႏွင့္ဥေရာပႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္သာ ပရိသတ္အၾကား ေရပန္းစားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ ကမၻာလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ရေသာ အားကစားနည္း တစ္နည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ စံုတြဲေသာ္လည္း ေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရသည့္ တင္းနစ္အားကစား သည္ တင္းနစ္ကြင္းထဲတြင္သာမက စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။
ထိုအားကစားနည္းသည္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ အသြက္လက္ဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရေသာ နည္းတစ္ နည္းျဖစ္သျဖင့္ တင္းနစ္ခ်န္ပီယံဟု ေခၚဆိုခံရေသာ အားကစားသမားမ်ားသည္ ၎င္းတို႕၏ဆုဖလားကို တစ္ႏွစ္မွတစ္ႏွစ္သို႕ အကူးအေျပာင္း တစ္ရာသီမွ တစ္ရာသီသို႕ အကူးအေျပာင္းတြင္ ဆက္လက္ပိုင္ ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးစားၾကရ သည္။ ယခင္က နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ အေမ ရိကန္တင္းနစ္မယ္ ၀ီလ်ံညီအစ္မ တျဖည္းျဖည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ၿပီး ႐ိုက္ကစားအားေကာင္းေသာ တင္းနစ္မယ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ယခင္က လက္စြမ္းျပႏိုင္ခဲ့ေသာ အဂါဆီတိမ္ျမႇဳပ္ သြားၿပီး ၎င္းထက္ပို၍စြမ္းေသာ တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ မ်ား ေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..

   Send article as PDF