ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္လုပ္ငန္းမွ သေဘၤာသားမ်ားအား ခန္႔ထားမႈစနစ္ေျပာင္းလဲသကဲ့သို႔ လစာေငြႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာလိုင္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္လုပ္ငန္းမွ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးစိုးေမာင္က ေျပာသည္။ သေဘၤာဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ ယခင္ကဲ့သို႔ႏွစ္ရွည္ ခန္႔ထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ (၆)လ၊ (၁)ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စာခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ သေဘၤာသားမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားမွာလည္း ယခင္က ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္း လစာႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ရရွိေနရာမွ ယခုအခါ သတ္မွတ္ေနရာ ရာထူးအလိုက္ ႏိုင္ငံတကာသေဘၤာလိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပးရန္တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ကမ္း႐ိုတန္းသြားသေဘၤာလိုင္းမ်ားေပၚတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သေဘၤာသား ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း လက္ရွိကမ္း႐ုိးတန္းသြားကုမၸဏီမ်ား၏ လစာထက္သာလြန္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ျပဳမည္ဟု ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္း ေရေၾကာင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုေသာ အရာရွိမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္း ေရေၾကာင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနတြင္ ေမလ ၁၅ရက္မွ စတင္၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ အဆိုပါ သေဘၤာလိုင္းမွ ေျပးဆြဲေပးေနေသာ သေဘၤာအလိုက္ သတ္မွတ္ေနရာႏွင့္ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို အဆိုပါ႐ုံးေရွ႕တြင္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..