၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းငါးေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ အဓိက ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမွာ အေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္း အေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားက ဇန္န၀ါရီလမွ ႏို၀င္ဘာလအထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ရွစ္သိန္းေက်ာ္၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ႏုိင္ငံမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလအထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့ဆန္ကို အဓိက၀ယ္ယူၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားပါ၀င္ၿပီး ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၊ အေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအျပင္ အုိင္ဗရီကိုစ့္၊ ကင္မရြန္း၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြက္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားအျဖစ္ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၊ တ႐ုတ္တုိင္ေပႏွင့္ ယူေအအီးႏုိင္ငံမ်ားသို႔လည္း တင္ပုိ႔မႈမ်ားရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆန္၀ယ္ယူသည့္ႏုိင္ငံမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၈၀၀၀ေက်ာ္၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ျပည္ပပို႔ ျမန္မာဆန္၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈတြင္ အာဖရိကေစ်းကြက္သည္ အေရးပါဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး၀ယ္ယူမႈပမာဏမွာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ရွစ္သိန္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ျပည္ပတင္ပို႔မႈ၏ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့ဆန္ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔အဓိက တင္ပို႔ရသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ဧည့္မထ ၂၅မွတ္၊ ငစိန္ ၂၅မွတ္ႏွင့္ မီးဒံုး ၂၅မွတ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဧည့္မထ၊ လံုးသြယ္ေမႊး၊ ေပၚဆန္းေမႊးတန္းျမင့္ဆန္မ်ားကို မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..