မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္းႀကီးက လူမႈဝန္ထမ္း(၁၂)ဌာနသို႕ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္အလွဴေငြေပးအပ္ လွဴဒါန္းပြဲကို ေမလ(၁၀)ရက္၌ က်င္းပရာ ေငြက်ပ္ (၆၁၂၀၀၀၀) ကိုလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ၄င္းတြင္တစ္ဌာနလွ်င္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္းက မတည္အလွဴေငြ က်ပ္(၁၀၀၀၀၀)၊ သီးသန္႔အလွဴရွင္အသင္းဝင္(၁၀၁)ဦးက က်ပ္(၄၁၀၀၀၀)၊ စုစုေပါင္း က်ပ္(၅၁၀၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ (၁၂)ဌာနကို ေငြက်ပ္ (၆၁၂၀၀၀၀)ကို လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္းႀကီးမွာ ယခုႏွစ္တြင္ (၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အသင္းဝင္(၂၀၃၄)ဦးခန္႔ရွိသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ကုန္စည္မ်ား ေစ်းႏႈန္း၊ အေလးခ်ိန္ မွန္ကန္စြာ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္အတူ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ ရွိေၾကာင္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..