ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္ကဗ်ာစပ္ၾကည့္ပါရေစ။ အာရံုရတာနဲ႔။ သည္းခံပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကဗ်ာဆရာမဟုတ္ပါ။  ၁၇-၉-၂၀၁၁

“ ဧရာ၀တီျမစ္မင္း”

ငါ႔အမွား

ဘာမ်ားရွိသလဲ။

ငါ႔အရႈပ္

ဘာမ်ားလုပ္မိသလဲ။

ငါ့ရာဇ၀င္

ဘာဘ၀င္မက်တာလဲ။

ငါ့သမိုင္း

ဘာမ်ားရိုင္းမိသလဲ။

ငါ့တိုင္းျပည္

ဘာ မထီမဲ့ျမင္လုပ္ခဲ့မိသလဲ။

ငါ႔အေသြး

ဘာမွမေတြးနဲ႔  ျမန္ျပည္သားအားလံုးေကာင္းဖို႔အတြက္။

ငါ့ဘာသာ ငါ စီးဆင္း

ငါ့ခရီး ငါသြား

ငါ့သားမ်ားေကာင္းဖို႔အတြက္ ခ်ည္းပါ။

ငါ့ ေက်းဇူးေတြ မကန္းနဲ႔

ငါ႔အတြက္

ငါ႔အသက္

ငါ ကာကြယ္ ဖို႔

ေသနတ္မရွိ

ဖိိနပ္မရွိ

ပါ၀ါမရွိ

အာဏာမရွိ

ငါ့သားမ်ား

ငါ့ကို ျပန္သတ္ ၾကေတာ့မွားလား

ကယ္ပါအံုး ဧရာ၀တီ သခင္

ကိုထူးအိမ္သင္ ေရ…………….

About Sonny

Sonny Min Naing has written 42 post in this Website..

A freelance English Teacher, fond of reading and writing poems.