ဘလက္ေခ်ာ သင္တန္းတက္တုန္းက မွတ္စုေလးတစ္ခုကို ျပန္ေ၀မွ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမွားအယြင္း ပါေနလွ်င္လည္း ၀ုိင္းေဆြးေႏြးေပးၾကပါဗ်ာ။

၀န္ထမ္းေတြကို သံသယမ်က္လံုးျဖင့္ အၿမဲတမ္းၾကည့္ေနတတ္ေသာ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ားကို ျမင္ဘူးပါလိမ္႔မည္။ ပိုင္ရွင္မ်ားဘက္ကၾကည့္လွ်င္လည္း အလြဲသံုးစားလုပ္တတ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ႀကံဳဘူးသျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် ယံုၾကည္မႈေပးခ်င္ပံုမရပါ။

တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ယံုၾကည္မႈမရွိလွ်င္ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ မလိုအပ္ပဲ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ရန္ ယံုၾကည္မႈကို system ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရပါမည္။ ၀န္ထမ္း အလြဲသံုးစားမႈ လုပ္သည္မွာ system အားနည္း၍ ျဖစ္ပါသည္။ ေထာင့္ေစ႔ေအာင္ စီမံထားေသာ system တစ္ခုရွိလွ်င္ ၀န္ထမ္း အလြဲသံုးစား လုပ္၍ မရပါ။ စီမံမႈအားနည္း၍ ၀န္ထမ္းအလြဲသံုးလွ်င္ ၀န္ထမ္းတြင္ အျပစ္မရွိ။ စီမံသူမွာသာ အျပစ္ရွိပါသည္။

ဥပမာ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ေငြထုတ္လွ်င္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ထုတ္သည္ဆိုတာကို General Manager အဆင့္မွ သိရွိၿပီး အနည္းဆံုး သက္ဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ၊ Admin Manager၊ Finance Manager တို႔လက္မွတ္ပါမွ ထုတ္ခြင့္ရမည္ဆိုတာမ်ိဳး၊ သံုးစြဲသည့္ ေဘာင္ခ်ာကို ေန႔ခ်င္းၿပီးအပ္ရန္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖင့္ ခ်ဳပ္ထားတာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ system က်က် ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ၾကန္႔ၾကာမႈ အနည္းငယ္ေတာ႔ ရွိတတ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားဘက္ကလည္း နားလည္မႈေပးႏိုင္ရပါမည္။ တို႔ကိုရစ္ေနတာဟု သေဘာမထားပဲ system တစ္ခု ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ရန္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ၾကဘုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ေငြမ်ား စာရင္းရွင္းရာတြင္ Resonable ျဖစ္မျဖစ္ကို Finance Dept မွ ေမးပိုင္ခြင့္ရွိရပါမည္။ system ကုိအလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳတာမ်ိဳးကိုေတာ႔ ပိုင္ရွင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းေပးသင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္ ခဲ႔ဘူးေသာ ကုမၸဏီစာရင္းကိုင္တခ်ိဳ႕သည္  ဆိုက္ကားစီးငါးရာ ဆိုသည္မ်ိဳးကို ေဘာင္ခ်ာေတာင္းတတ္ၾကပါသည္။ ေဘာင္ခ်ာအေတာင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္း ကလည္း ေဒါသျဖင့္တုန္႔ျပန္သျဖင့္ ျပသနာျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ေဘာင္ခ်ာ အေတာင္းခံရ၍ ေဒါသထြက္ေနေသာ ၀န္ထမ္းကို MD မွ ေခၚေတြ႕ပါသည္။ MD ေျဖရွင္းပံုမွာ “ ဆိုက္ကားစီးရင္ ေဘာင္ခ်ာ ေတာင္းလို႔ မရတာ အစ္ကုိနားလည္ပါတယ္ကြာ၊ သူတို႔ စာရင္းကိုင္ေတြကိုက ရစ္တတ္တာ ညီေလး သိတာပဲ၊ ေဘာင္ခ်ာစာအုပ္ေလးတစ္အုပ္၀ယ္ၿပီး ဆိုက္ကားစီးငါးရာ ဆိုၿပီး ေရး ေပးလိုက္စမ္းကြာ၊ ေခါင္းစားခံမေနပါနဲ႔ “ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ မေယာင္မလည္ႏွင့္ စာရင္းကိုင္ ဘက္မွ ရပ္တည္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပိုင္ရွင္မ်ားကလည္း မည္သည့္ Department ႏွင့္ ျပသနာျဖစ္ျဖစ္ Finance ဘက္မွ ကာကြယ္ေပးတတ္ၾကပါသည္။

Marketing ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ရံုးမွ အခ်ိန္မွန္မွန္ ကားတစ္စီးျဖင့္ ထြက္သြားၾကေသာ္လည္း ဆိုင္မ်ားသို႔မေရာက္ပဲ လြတ္ရာကၽြတ္ရာ ေနရာတစ္ခုတြင္ သြားႏွပ္ေနတတ္ၾကပါသည္။ လိႈင္နယ္ေျမထဲက ခေပါင္းေဆာင္ ပတ္၀န္းက်င္သည္ Marketing မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေသာ အနားယူရာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါ၏။ ဟဲဟဲ ကိုယ္တိုင္ သြားႏွပ္ခဲ႔ဘူးတာမို႔ ျပန္ေျပာႏိုင္တာပါ။ ထိုသို႔မျဖစ္ရန္ ကားဘယ္ေရာက္ေနသလဲ အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၾကည့္သည့္ system မ်ား ေပၚေနပါၿပီ။

၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း knowledge ထည့္ေပးဘို႔လုိပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မသိလုိက္ပဲ အလြဲသံုးစား ျပဳမိေနတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါသည္။ အလြဲသံုးသည္ဟုဆိုရာတြင္ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းကို မဆိုလိုပါ။ ကုမၸဏီပိုင္ ကား၊ ဖုန္း၊ ဓါတ္ဆီ၊ စာေရးကိရိယာ စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ပါသည္။ ရံုးမွ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ၿပီး ရီးဇားႏွင့္ခ်က္တင္၀င္ေနတတ္တာလည္း အႀကံဳး၀င္ပါသည္။ ရံုးမွ ဖုန္းကို personal သံုးတာမ်ိဳးလည္းပါ၀င္ပါသည္။ လစ္ရင္လစ္သလို ဆီခိုးေရာင္းေသာယာဥ္ေမာင္း မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို မယံုၾကည္၍ မရပါ။ သို႔ေသာ္ စံနစ္က်နေသာ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ရန္လိုပါသည္။

 

black chaw

About black chaw

black chaw has written 332 post in this Website..