ျပည္တြင္းမွအေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျပီး သက္ဆုိင္ရာပုိလီေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိရန္ေလွ်ာက္ထားသူအမ်ားအျပားရွိခဲ႕သည္။
ပုိလီေက်ာင္းတြင္ ၃ ႏွစ္ တက္ေရာက္ျပီး အလုပ္အကုိင္ရရွိျခင္း။ grant, loan , scholarship မ်ား ရရွိမႈမ်ားေႀကာင္႔ လည္းေကာင္း
အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ကုိ တရား၀င္လုပ္ကုိင္ခြင္႕ရွိေသာေႀကာင္႕လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္၀င္စားႀကသည္ဟုဆုိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ပုိလီေျဖဆုိမည္႕ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်ဴရွင္အသီးသီးတြင္တက္ေရာက္ႀကျပီး ထုိက်ဴရွင္မ်ားမွတဆင္႕ ေျဖဆုိခြင္႕ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင္႕
online မွ မိမိအစီအစဥ္ျ္ျဖင္႕မိမိေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ယခင္ႏွစ္မ်ားကကဲ႕သုိ႕ ျမန္မာျပည္တြင္ ေျဖဆုိခြင္႕မရေတာ႕ဘဲ Singapore
သုိ႕သြားေရာက္ေျဖဆုိရမည္ဟုသိရသျဖင္႕ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ ေအာင္မေအာင္ ေသခ်ာမႈမရွိဘဲ Singapore သုိ႕သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္သျဖင္႕
အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ေျပာျပႀကပါသည္။

ခြ်င္းျခက္အေနျဖင္႕ .. ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ RV Center တြင္ တက္ေရာက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကုိမူ ျမန္မာျပည္တြင္လာေရာက္စစ္ေဆးေပးသြားျပီး
ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသျဖင္႕ က်န္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အံ႔အားသင္႕ႀကရေႀကာင္းလည္းႀ႕ားသိရပါသည္။
(မည္သည္႕ဂ်ာနယ္တြင္မွေဖၚျပျခင္းမရွိပါ)

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.

   Send article as PDF