သမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားၿပီး သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၁၂၁ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး (အတြင္း၀န္႐ံုး)အား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳမည္ဟုသိရ..

736a

ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ သမိုင္းေၾကာင္း ႀကီးမားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး (အတြင္း၀န္႐ံုး)အား ပုဂၢလိကသို႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆီယံ-ဂ်ပန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲဥကၠ႒ ႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းဘုတ္ အဖြဲ႕၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာခင္ေရႊ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး (အတြင္း၀န္႐ံုး) အား မည္သူမဆိုငွားရမ္းကာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လုပ္ကုိင္မည့္ အဖြဲ႕ မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘုတ္အဖြဲ႕(Myanmar Tourism Board)ႏွင့္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး အဆိုပါဘုတ္အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္၊ အလံျပ ဘုရားလမ္းရွိ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ကိုလည္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္မႈမ်ားျပားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မည့္ ပမာဏအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ဟိုတယ္၊ ႐ံုးခန္းမ်ား မရွိသည့္ အတြက္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။


ဒီလိုပဲ အထင္ကရသမိုင္းေတြ ေနာင္လာေနာက္သား သိသင့္တဲ့ သမုိင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုႀကီးကိုေတာ့ ဘယ္လို စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ လံုး၀မသင့္ပါဘူး။


“ပန္းဆိုးတန္းနားမွာရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးကို ငွားမယ္။ ငွားတဲ့အခါမွာ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးမွာရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္းေတြကို လံုး၀ျပဳျပင္လို႔ ထိလို႔မရဘူး။ အထဲမွာေတာ့ ျပင္ဆင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တယ္။ ငွားၿပီးလုပ္မယ့္သူေတြ MTB ကိုဆက္သြယ္လို႔ရတယ္။ MTB နဲ႔ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြ လာေဆြးေႏြး ႏိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ကတစ္ဆင့္ တင္ျပေပးမယ္။ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာလလည္း ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဖိတ္ ေခၚမယ္၊ အဲဒီအခါမွာ စက္မႈလုပ္ငန္း က႑တင္မကပဲ ဟုိတယ္နဲ႔ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ပါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚသြားမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားေတြ အခုထက္ပို၀င္လာမယ့္ အေနအထားရွိသလို ၀င္လာရင္ လည္း ဟိုတယ္၊ ႐ံုးခန္းေတြ အမ်ား ႀကီးလိုမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖိတ္ေခၚသြားမွာပါ။ ရန္ကုန္က စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ကိုလည္း က်ယ္၀န္းတဲ့အတြက္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္” ဟု ေဒါက္တာခင္ေရႊက ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

736

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး(အတြင္း၀န္႐ံုး)ကုိ ပါလီမန္ေခတ္က ေတြ႔ရစဥ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္အား ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းမွာ အက်ဳိး ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း သမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားၿပီး ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ အမွတ္တရထား ရွိသင့္သည့္ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးကိုမူ ျပတိုက္ အျဖစ္ျဖင့္သာ ထိန္းသိမ္းထားရွိသင့္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး အလို႔ငွာ အသံုးျပဳမႈအတြက္မူ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါသည္။

“ဒီလိုပဲ အထင္ကရသမိုင္းေတြ ေနာင္လာေနာက္သား သိသင့္တဲ့ သမုိင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုႀကီးကိုေတာ့ ဘယ္လိုစည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ လံုး၀မသင့္ပါဘူး။ တကယ္ဆိုျပတိုက္ အျဖစ္သာ ဖြင့္လွစ္သင့္တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၁ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အအံုႀကီးပါ”ဟု သမိုင္းပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ အၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟုိ ဌာနအျဖစ္ အတြင္း၀န္႐ံုးကုိ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္၌ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကကမ္းနားလမ္း၌ တည္ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ၁၈၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လက္ရွိ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းတုိ႔အၾကား၌ေျပာင္းေရႊ႕ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ပင္မေဆာင္ မွာ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးၿပီး အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ေဆာင္မ်ား မွာမူ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္၌ အၿပီးသတ္ခဲ့၏။ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ ၂၅ သိန္းေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္။ အတြင္း၀န္႐ံုးသည္ အဂၤလိပ္ခတ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ၿပီး အတြင္း၀န္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတြင္း၀န္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ I.C.S, B.C.S မ်ား ႀကီးစုိးရာ ဌာနျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးကာလအထိ အတြင္း၀န္မ်ား႐ံုးဟူ၍သာ ေခၚဆိုခဲ့ ၿပီး ယင္းႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ျဗဴ႐ိုကေရ စီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ေျပာင္းလဲ ခဲ့ရာ၌ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးဟု အမည္ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ အတြင္း၀န္႐ံုး၏ အလယ္ဗဟုိရွိ ပါလီမန္ အေဆာက္အအံု၌ပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔၌ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တိုင္ဖြဲ႕စည္း  အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕သည္ အတြင္း၀န္႐ံုး ပထမထပ္ရွိ အစည္းအေ၀းခန္း၌ က်ဆံုးခဲ့ ရၿပီး ၁၉၄၈၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ ေန႔တြင္ အတြင္း၀န္႐ံုးတြင္းရွိ ယူနီယံဂ်က္ အလံကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံကုိ စတင္လႊင့္ထူခဲ့သည္။

အဆိုပါ သမိုင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုႀကီး ျဖစ္၍ ငွားရမ္းရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ကိုင္ရန္လိုေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

Eleven Media Group မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

About ဦးေကာက္

has written 79 post in this Website..