ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပုိ႔မႈပိတ္ပင္ဆုိသည့္ သတင္းမဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ရွစ္ေသာင္းတင္ပို႔ရန္ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ဆန္တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ရန္ႀကိဳတင္ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားသည့္ ဆန္မ်ားကိုတင္ပို႔ရန္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားသည့္ ဆန္မ်ားကို တင္ပို႔ခြင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္းရွိခဲ့ေသာ္လည္းလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပသို႔ မိုးစပါးမွ ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ကို မတ္လအတြက္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးေသာင္း၊ ဧၿပီလအတြက္ ဆန္တန္ခ်ိန္ေလးေသာင္း၊ စုစုေပါင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ရွစ္ေသာင္းတင္ပို႔ရန္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ဆန္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ သက္တမ္းသံုးလရရွိသည့္အတြက္ မတ္လအတြင္းတင္ပို႔ခြင့္ရထားသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ေလးေသာင္းကို မတ္လမွ ဇြန္လအတြင္းႏွင့္ ဧၿပီလအတြက္ တင္ပို႔ခြင့္ရထားသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ေလးေသာင္းကို ဧၿပီလမွ ဇူလိုင္လအတြင္း တင္ပို႔သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆန္တင္ပို႔မႈကို အုပ္စုငါးစုခြဲ၍ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း၎ကရွင္းျပသည္။ လက္ရွိတြင္ ဆန္တန္ခိ်န္ႏွစ္ေသာင္းခန္႔တင္ပို႔ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ဆန္တင္ပို႔မည့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္လက္ဝယ္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးက ေမလ ၆ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ ယခုလက္ရွိကမာၻ႕ဆန္ေစ်းကြက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ၂၅မွတ္ဆန္တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၅ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ဆန္ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လက္ရွိျမန္မာ့ ၂၅မွတ္ဆန္၏ ေပါက္ေစ်းမွာ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္းျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ ဆန္ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝုိင္းထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..