ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA ) အသိအမွတ္ျပဳေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ နက္ေဝါ့စာေမးပြဲကို ျပည္နယ္တိုင္းငါးခုတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ စာေမးပြဲမ်ားမွာ MCPA Certifited Fundamental Software Engineer (FSE) ႏွင့္ MCPA Certified Network Associate (NA) တို႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၂၀ရက္တြင္ MCPA ႐ုံးမ်ားတည္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဧရာဝတီတိုင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံုရြာၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔၌ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ယင္းစာေမးပြဲမ်ားကို IT စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး ၁၆-၆-၂၀၁၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထား စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ MCPA အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုလိုသူမ်ားသည္ MCPA အေဆာင္ ၄ ၊ လႈိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ အေဆာင္ ၄ ၊ အခန္း-၄၊ MCPA သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..