ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု ၇၂နာရီ အတြင္း မုုန္တိုုင္း၀င္မည္…ဟု ဦးထြန္းလြင္မွ မၾကာေသးခင္ကမွ ေျပာၾကားပါသည္… မည္မွ် အားရွိသည္ေတာ့ မေျပာၾကားေသးပါ… ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ေျပာရရင္…မုန္တုိင္းက လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားတာနဲ႕ တူတယ္ဗ်…ေအာက္က လင့္ကုိ သြားၾကည့္လိုက္ပါဗ်ာ…

http://www.weather.com/maps/geography/asia/indiasatellite_large_animated.html

Trace ကုိ ၾကည့္ခ်င္ရင္…

http://www.wunderground.com/tropical/tracking/ni201001.html#a_topad

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..