ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရဲရြာ RCC တမံမွာ ကမာၻ႔ဒသမေျမာက္ အျမင့္ဆံုးတမံျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးစက္ရံုရဲရြာခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ သတင္းရရွိပါသည္။ ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကမာၻ႕ RCC တမံႀကီးမ်ားအေၾကာင္း အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲအား ေမလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ RCC တမံႀကီးမ်ားအေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ RCC တမံႀကီးမ်ား၊ RCC တမံႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ပံုနည္းစနစ္မ်ား၊ အနာဂတ္အတြက္တည္ေဆာက္မည့္ RCC တမံႀကီးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ကမာၻ႔အျမင့္ဆံုး RCC တမံႀကီးမ်ား စာရင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ Longtan RCC တမံမွာ ၂၁၇မီတာျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရဲရြာRCC တမံမွာ ဒသမေျမာက္အျမင့္ဆံုး တမံစာရင္းဝင္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ထုထည္အႀကီးမားဆံုး RCC တမံမ်ားစာရင္းတြင္လည္းတရုတ္ႏိုင္ငံမွ Longtan RCC တမံမွာ ထုထည္အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိရဲရြာ RCC တမံမွာလည္း တတိယ ထုထည္အႀကီးမားဆံုးစာရင္းဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ RCC တမံ ႀကီးမ်ား အနက္ Upper Still water ( USA)၊ Shapai (China) ၊ Olivenhain ( USA) ၊ Ghatghar (India) ၊ Longtan (China) ၊ Yeywa ( Myanmar) ၊ Son La ( Vietnam) တို႕အား တမံႀကီးမ်ားအလုိက္ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..