ပထမvb ကိုဖြင့္ျပီးေတာ့ project ကို file ထဲက save project ဆိုျပီးေတာ့
သိမ္းလိုက္ပါ။ နွစ္ခါသိမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္ project က တစ္ခု form အတြက္
က တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။form ေတြကိုမ်ားမ်ားယူထားရင္ေတာ့ ယူထား သေလာက္သိမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။form အသစ္ယူနည္းကိုေတာ့ေနာက္ပိုင္း ေျပာျပပါမယ္။
form ေပၚကို control ေခၚနည္း
1 tool box ထဲက မိမိအသံုျပဳမယ့္control ကိုေရြးျပီေတာ့ double click ႏွိပ္ျပီးေတာ့ျဖစ္ျဖစ္ form ေပၚကို drag ဆြဲျပီးေတာ့ျဖစ္ျဖစ္ ဆြဲလုိ႕ရပါတယ္
2 control ကို form ေပၚကိုေရာက္ရင္ object လုိ႕ေခၚပါတယ္။tool box ထဲတြင္ ရွိလွ်င္ control ဟုေခၚပါတယ္။
3 object ၏ propeites ကိုျပင္ခ်င္ပါက ျပင္ခ်င္သည့္ object ေပၚတြင္ click ႏွိပ္ ရ်္ enter ေခါက္လိုက္ပါက propeties window မွာ active ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။mouse ကို ကိုင္ ရ်္ click ႏွိပ္ရင္လည္းရပါတယ္။

form ေပၚတြင္ ေနရာခ်ပါ။
label control
text box
command button(2)
ေအာက္ပါဇယားအတိုင္းpropeties ျပင္ပါ

control property setting
Command1 Name Command1
Command1 Caption &Display Date
Command2 Name Command2
Command2 Caption &Claer Date
Command3 Name Command3
Command3 Caption E&xit
Text box Name Text1
TextBox text Empty
label1 Name Label1
Label1 Caption Today Date

command1 နာမည္ရွိတဲ႕ command button မွာ double click ႏွိပ္ရ်္
ဒီ code ကို ေရးပါ
private sub command1 click()
text1.text=date
end sub
command2 နာမည္ရွိတဲ႕ command button မွာ double click နွိပ္ရ်္ေသာ္
လည္းေကာင္း standard tool bar ၏ေအာင္တြင္ရွိေသာ command1 မွ
down arrow ကိုႏွိပ္ရ်္ေသာ္လည္းေကာငး္ေျပာင္းလဲရ်္ဒီcode ကိုေရးပါ။
private sub command 2 click()
text1.text=””
end sub
command 3နာမည္ရွိတဲ့ command button သိုိ႕အထက္ပါနည္းမ်ားမွ
ေျပာင္းလဲလိုက္ျပီး ဒီ code ကို ေရးပါ။
private sub command 3 click()
end
end sub
ကဲ program ေလးတစ္ပုဒ္ေတာ့ျပီးသြားပါျပီ
ရွင္းျပခ်က္ကိုေတာ့ေနာက္မွပံုနွင့္တကြရွင္းျပပါမည္
ယခု computer error ရွိေနပါသျဖင့္ ပံုႏွင့္တကြမရွင္းျပနိုင္သည္ကိုခြင့္လႊတ္ပါရန္ေတာင္းပန္ပါသည္။
form ေပၚေနရာကို
label box ကို text box ျဖင္တြဲလ်က္ခ်လိုက္ပါ။
command button ေတြကိုေတာ့ေအာက္မွာတန္းဆီလုိက္ပါ။
ဘာအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ကိုယ္တိုင္ ေရးျပီး run ၾကည့္လုိက္ပါ
ေနာက္သင္ခန္းစာက်ရင္အေျဖတိုက္က်တာေပါ့ေနာ္။

About moethiha

မိုး သီဟ has written 40 post in this Website..