ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္လြွတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းၾကီးမွာ ဗိုလ္ခင္ေအာင္ၿမင့္ဦးေဆာင္တဲ့ အမိ်ဳးသားလွြတ္ေတာ္နဲ့ ဗိုလ္ေရြွမန္းရဲ့ ၿပည္သူ့လြွတ္ေတာ္ၾကားမွာ ဥပေဒၾကမ္းေတြကိစၥနဲ့ပါတ္သက္ၿပီး အၿပန္အလွန္ၿငင္းၾကခုန္ၾကတဲ့ အစာမေၾကမွုကိစၥေပၚေပါက္လာတာကို သြားေတြ့ရပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာကိစၥမို့ တင္ၿပရတာပါ။

ၿဖစ္ပံုကဒီလိုပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာ(၂၈)ရက္က လွြတ္ေတာ္(၂)ရပ္ေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ၿပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ကေန၊ လွြတ္ေတာ္ တရပ္ရပ္ကတင္သြင္းလာေသာဥပေဒၾကမ္းတခုခုနဲ့ပါတ္သက္ၿပီး၊ ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒနဲ့ ညီမညီ ဖြဲ့စညး္ပံုအေၿခခံဆိုင္ရာခံုရံုးကိုေပးပို့ၿပီးအဆံုအၿဖတ္ခံယူဘို့ (အသံနဲ့မဲခြဲတယ္လို့ဆိုပါတယ္) သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီကိစၥဆံုးၿဖတ္ၿပီးမွ၊ ၿပည္သူ့လြွတ္ေတာ္ကေနအဲ့ဒီဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကိုကန္ုကြက္ေၾကာင္းအဆိုတင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီၿပည္သူ့လြွတ္ေတာ္တရပ္လံုကတင္တာပါ။ ဖြဲ့စည္းပံုအရ ၿပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ဟာ (အမိ်ဳးသားလွြတ္ေတာ္နဲ့ ၿပည္သူ့လြွတ္ေတာ္တို့) လွြတ္ေတာ္(၂)ရပ္အေပၚမွာရွိတာပါ။ အထက္ကအတည္ၿပဳၿပီးကာမွ ေအာက္ေၿခလြွတ္ေတာ္တရပ္ကကန့္ကြက္တယ္ဆိုေတာ့၊ ဗိုလ္ခင္ေအာင္ၿမင့္သိကၡာက်တာေပါ့။ ေစြ့ေစြ့ခံုသြားပံုရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလွြတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ားကလည္း ၿပည္သူ့လြွတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ားကိုအစာမေၾကၿဖစ္သြားတယ္လို့ၾကားရပါတယ္။ မေခၚႏိုင္မေၿပာႏိုင္ေတြေတာင္ၿဖစ္သြားပံုရပါတယ္။ ဟဲဟဲ- ဒိမိုကေရစီရဲ့အရသာကို အမတ္မင္းတို့ ေရေရလည္လည္ခံစားေနရပါတယ္။ ဒါဟာဒီမိုကေရစီရဲ့ အနံ့အသက္ဘဲရွိပါတယ္။ ခံနိုင္ေရဘယ္ေလာက္ရွီၾကလဲအမတ္မင္းတို့…။

ေလ့လာၾကည့္ရသေလာက္ ႏွစ္ဘက္လံုကမွားလဲမွားတယ္၊ မွန္လဲမွန္ပါတယ္။

မွားရတာက လွြတ္ေတာ္ဆိုတာဥပေဒၿပဳဘို့ ၿပည္သူကတိုက္ရိုက္ေရြးထားတဲ့အမတ္ေတြနဲ့ဖြဲ့ထားၿပီးသားပါ။ သူနားမလည္ရင္အေထာက္အကူၿပဳဘို့၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ လွြတ္ေတာ္ရံုးေတြမွာခန့္ထားၿပီးသားပါ။ ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒခံုရံုးရဲ့တာ၀န္က ဖြဲ့စညး္ပံုအေၿခခံဥပေဒပါၿပဌာန္းခ်က္ေတြကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဘို့၊ အၿငင္းအခံုၿဖစ္ရင္အဆံုးအၿဖတ္ေပးဘို့ပါဘဲ။ ဥပေဒၿပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာပါ၀င္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီအတြက္ ၿပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ၾကီးတခုလံုးက အဲ့ဒီကိုတင္ၿပဘို့သေဘာတူတာကမွားေနပါတယ္။ ၿပည္သူ့လြွတ္ေတာ္အေနနဲ့ကအဲ့ဒီရပ္တည္ခ်က္မွာမွန္ကန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့မွားတာက ၿပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္မွာသေဘာတူလား ေမးခဲ့စဥ္က ဘာၿဖစ္လို့သေဘာတူရသလဲ။ ေနာက္မွာ ဘာလို့ကန့္ကြက္ရသလဲ။ တခါ အမိ်ဳးသားလြွတ္ေတာ္က ၿပန္လည္ေခ်ပတဲ့အခ်က္က၊ ဒီလိုသာ ၿပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ၾကီးက သေဘာတူၿပီးကာမွ၊ မဟုတ္ပါဘူးလို့ဆိုတာက လြွတ္ေတာ္(၂)ရပ္လံုးရဲ့သိကၡာက်ဆင္းရံုမက၊ သမိုင္းမွာ မွားယြင္းတဲ့အဆံုအၿဖတ္လို့တြင္သြားမယ္။ လြွတ္ေတာ္(၂)ရပ္ေပါင္းရဲ့အၾကီးအကဲၿဖစ္တဲ့ ၿပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ နာယကလဲဂုဏ္သိကၡာက်တယ္ေပါ့။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေသာၾကာေန့ကေတာ့ ဒီအစာမေၾကတဲ့ကိစၥနဲ့ပါတ္သက္ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးပိတ္အဆံုးအၿဖတ္ထြက္လာပါတယ္။ အဲ့ဒိဆံုးၿဖတ္ခ်က္အမွတ္(၁၃)ဟာ “လြွတ္ေတာ္ကိုေလးစားအေလးထားေသာအားၿဖင့္ရယူခဲ့ေသာသေဘာတူညီခ်က္သက္သက္ၿဖစ္သၿဖင့္” ဆိုတဲ့စကားရပ္ကိုသံုးၿပီး ယင္းဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကိုပယ္ခ်က္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကိုခ်မွတ္ေၾကၿငာခဲ့ပါတယ္။

(၁၉၆၂) ေနာက္ပိုင္းမွာ တက္လာတဲ့လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မွာ ဒီလိုအၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿငင္းခံုမွုမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ အေရြးေကာက္ခံလြွတ္ေတာ္ရဲ့ ထူးၿခားတဲ့ ၿဖစ္စဥ္တရပ္လိုဆိုရပါမယ္။

ဒီလိုအၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွု၊ လြတ္လပ္စြာကြဲလဲမွုေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့အေၿခခံအက်ဆံုးၿဖစ္စဥ္ေတြပါဘဲ။ ဒါဟာ လက္ရွိအစိုးရၾကားထဲမွာ အာဏာလြန္ဆြဲမွုကထြက္လာတဲ့ ၿပရုပ္တခုလဲၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအၿဖစ္ထဲမေရာက္ဖို့ကေတာ့အမတ္မင္းမ်ားရဲ့ တခၤႏုပတၱိညဏ္ေတြေပၚမွာအမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။ သူတို့အခ်င္းခ်င္းအားၿပိဳင္ၾကလို့လား၊ ဒါမွမဟုတ္ တကယ္ဘဲၿဖစ္ရပ္ေပၚမူတည္တဲ့ ကြဲလဲမွုေတြလား ဆိုတာကို ခ်က္ခ်င္းရိပ္မိၾကဘို့လိုပါတယ္။ ၿမန္မာနိုင္ငံၾကီးဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚေရာက္ေနၿပီလို့ေတာ့ေၿပာလို့မရေသးပါဘူး။ ေစာလြန္းအားၾကီးပါတယ္။ ေနာင္ဒိလိုေတြးေႏြးညွိႏွိုင္းမွု၊ အတိုက္အခံၿပဳမွု ေတြ၊ bipartisanship ဘယ္ေလာက္အထိရွိမလဲဆိုတာကိုေတာ့စိတ္၀င္စားစြာဆက္ေစာင့္ၾကည့္ရပါလိမ့္အံုးမယ္။ အမတ္မင္းေတြကေရာဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထီ ကြဲလဲမွုေတြရွိႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ အသိညဏ္ပညာၾကြယ္၀ၾကမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အေမွ်ာ္အၿမင္ရွိၾကမလဲ၊ လူထုမ်က္ႏွာကိုဘယ္ေလာက္အထိၾကည့္ၾကမလဲ၊ အဆံုးေၿပာရရင္ လူထုကိုဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ကိုယ္စားၿပဳမလဲဆိုတာကိုေလ့လာၾကရပါလိမ့္မယ္။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..

   Send article as PDF