ေမလ ၁၄ရက္ေန႔မွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္ခံထားရသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားကို ေမလ ၂၀ရက္မွစတင္၍ လွ်ပ္စစ္မီးျပန္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ယာယီမီးျဖတ္ေတာက္ခံထားရသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးျပန္ေပးရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမီးရရွိသည့္ပံုစံအတုိင္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းရွိ ယာယီျဖတ္ေတာက္ခံထားရေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း စက္မႈဇုန္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးေပးမည့္အစီအစဥ္မွာမူ ေလာေလာဆယ္ပါ၀င္မႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေနာက္ပုိင္းတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေပးသြားရန္ရွိသည္ဟုလည္း သတင္းရရွိပါသည္။ “ကမ္းလြန္ဓာတ္ေငြ႔ ပုိက္ေပါက္သြားတဲ့အတြက္ ကုန္းတြင္းဓာတ္ေငြ႔တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႔သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြလည္ပတ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ နညး္ပါးသြားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္လုိင္းေပါက္သြားတဲ့ရက္ဆိုရင္ တစ္ရက္ကို သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုးေလး႐ံုက ၈၀မဂၢါ၀ပ္ေလာက္ပဲထုတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ပုဂၢလိကအလုပ္ေတြကို ယာယီမီးျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ရတာပါ။ အခု ပုိက္ျပန္ေကာင္းသြားတဲ့အတြက္ အဲဒီစက္႐ံု ေလး႐ံုကေန ဓာတ္အား ၁၇၀ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္ႏုိင္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီးျပန္ေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာပါ”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..