စကားလံုးမ်ားရဲ ႔ ရာဇဝင္ (၃)

က်မ္းကိုး         Lock, Stock and Barrel: Past Times Oxford.

 

 

ဒီတစ္ေခါက္ ေျပာျပခ်င္တဲ႔ စကားလံုးေတြကေတာ႔…..

 

(11) Bark up the wrong tree

(12) Bear the palm

(13) Beat about the bush

(14) Below the belt

(15) Bigwigs

 

စကားအသံုးအႏႈံး (၅) ခုျဖစ္ပါတယ္။

 

(11) Bark up the wrong tree

လမ္းမွားသည္။ လမ္းလြဲလိုက္သည္။

 

E.g. If you think that, you’re barking up the wrong tree altogether.

မင္းဒီလိုထင္ရင္ေတာ႔ လံုးဝလြဲေနျပီ။

You’re barking up the wrong tree if you’re expecting us to lend you

some money.

တိုိ႔ေတြ  မင္းကိိုေငြထုတ္ေခ်းမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ေနရင္ေတာ႔ လြဲျပီ။

 

ေျမာက္အေမရိကမွာ ရက္ကြန္းဝက္ဝံေတြကို အမဲလိုက္ရာမွ ေပၚေပါက္လာတဲ႔ စကား

ျဖစ္ပါတယ္။ အစဥ္အလာအရ ရက္ကြန္းေတြကိုေမွာင္မွ လိုက္ဖမ္းၾကတယ္။ဆိုေတာ႔

အမဲလိုက္ေခြးေတြက ရက္ကြန္းေတြ တက္ပံုးေနတဲ႔ အပင္ ေတြကိုရွာေပးၾကရတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ ေခြးေတြက အပင္မွားေဟာင္တတ္ၾကသတဲ႔။ ဒီေတာ႔ ရက္ကြန္းဝက္ဝံ

ေလးေတြ လြတ္သြားျပီေပါ႔။

 

 

(12) Bear the palm

အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ေအာင္ပြဲရသည္။

E.g. After dealing with vicissitudes of his life, he could bear the palm.

ေလာကဓံ အထုအေထာင္းခံရျပီး  ေနာက္ဆံုးမွာသူေအာင္ပြဲခံႏႈိင္ခဲ႔ျပီ။

 

ေရွးေရာမမ်ားဟာ ေအာင္ပြဲဆင္ျပန္လာတဲ႔ Gladiators ဂလက္ဒီေအ႔တာ ေတြကို

ၾကိဳဆိုၾကတဲ႔အခါ ေအာင္ပြဲဆင္ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔  ထန္းရြက္၊ အုန္းရြက္ကဲ႔သို႔

အရြက္မ်ိဳး အခက္ မ်ားေပးေလ႔ရွိၾက တယ္တဲ႔။ ျမန္မာေတြ သေျပ ညိဳ ဆိုတဲ႔ ပန္းနဲ႔

လွမ္းလို႔ ၾကိဳတာမ်ိဳးေပါ႔။

 

(13) Beat about the bush

ေဝလည္ေၾကာင္ပတ္ေျပာသည္။

U.S အသံုးအႏႈံးမွာေတာ႔ Beat around the bush လို႔ သံုးပါတယ္။

 

E.g. Stop beating about the bush, and tell us who won.

ေဝလည္ေၾကာင္ပတ္ေျပာနဲ႔၊ ဘယ္သူႏိုင္တယ္ဆိုတာပဲေျပာစမ္းပါ။

 

ဒီစကားေလးရဲ ႔ ရာဇဝင္ကေတာ႔ အမဲလိုက္ေလာက ကလာတဲ႔ စကားပါ တဲ႔။

ေတာေကာင္ လိုက္သူမ်ားဟာ ခ်ံဳ ထူထူေတြထဲမွာ သူတို႔လိုက္တဲ႔ ေတာေကာင္

ယုန္တို႔ ဘာတို႔ ပံုးေနမလားဆိုျပီး ခ်ံဳ ပုတ္ကို လိုက္ရိုက္ၾကတယ္။ အဲဒီအခါ

ခရီးမတြင္ေတာ႔ သားေကာင္မရတတ္ၾကဘူးေပါ႔၊

 

(14) Below the belt

မတရားသျဖင္႔။ ရက္ရက္စက္စက္။

 

E.g. He knows I’m a bit deaf, so his remarks about “not paying much

attention” were distinctly below the belt.

ကၽြန္ေတာ္နားေလးတာ သူအသိ။ ဒါကို ( အာရံု မစိုက္ဘူး) လို႔ သူ႔ မွတ္ခ်က္

စကားေတြ ဟာ သိသိသာသာ မတရားသျဖင္႔ ေျပာတာပဲ။

 

လက္ေဝွ႔ကစားၾကရာမွာ Queensberry Rules ဆိုတာရွိပါတယ္။ ေျမာက္အေမရိက

အသံုးအႏႈံးလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီစည္းမ်ဥ္းအရ လက္ေဝွ႔ထိုးရာမွာ စံထားသတ္

မွတ္တဲ႔ စည္းကမ္းတစ္ခုက ေတာ႔ လက္ေဝွ႔ထိုးသူဟာ ျပိဳင္ဖက္ရဲ ႔ ခါးပတ္လိုင္းေအာက္

မထိုးရပါဘူး။ ထိုးလိုက္ရင္ မတရားမႈ က်ဴးလြန္တဲ႔ သေဘာေဆာင္ပါတယ္တဲ႔။

 

(15) Bigwigs

အေရးပါသူမ်ား

 

E.g. Producer bigwigs Steven Spielberg, Brian Grazer and Ron Howard tried

to revitalize the genre.

ထုတ္လုပ္သူထိပ္တန္းအေရးပါသူမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႔ စတီဗင္စဖီးဘတ္၊ ဘရိုင္ယန္ဂေရဇာ၊

ရြန္ဟားဝပ္တို႔က ဒီအႏုပညာအမ်ိဳးအစားေတြကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေပးဖို႔

ၾကိဳးပမ္းခဲ႔ၾကတယ္။

 

အဂၤလန္မွာ (၁၇)ရာစု၊ (၁၈)ရာစုေလာက္တုန္းက ထင္ရွားသူလူၾကီးမ်ားဟာ သူတို႔ဂုဏ္ျဒပ္

ေတြ ကိုျပဖို႔ အမွတ္အသားအေနနဲ႔ ဆံပင္အတု အၾကီးၾကီးေတြကို ဝတ္ဆင္ခဲ႔ၾကတယ္။

အခုအခါမွာေတာ႔ ဥပေဒ ေလာကမွာ အေရးပါသူ Lord Chancellor တို႔၊ တရားသူၾကီးတို႔၊

စသျဖင္႔ေသာ သူေတြ ဒီလိုဆံပင္တု ျဖဴျဖဴၾကီးေတြ ေဆာင္းၾကပါတယ္။

အရမ္းအေရးပါေၾကာင္း ျပတဲ႔ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

 

နိဂံုးခ်ဳပ္ကေတာ႔…..

 

လမ္းလြဲလိုက္တတ္       Bark up the wrong tree

အျပီးေအာင္ပြဲဆင္ ကမ္းလွမ္းေပးစမ္း    Bear the palm

မွန္းရမ္းေဝ႔လည္ေၾကာင္ပတ္ရင္ေတာ႔    Beat about / around the bush

It’s below the belt!    ရက္စက္ပါရဲ ႔ ၊ ညွာညွာတာတာ ေျပာၾကကြဲ႔၊

Bigwigs ဆိုထား အေရးပါသူမ်ား  အဲဒါ တို႔ ဂဇက္စာဖတ္သူမ်ား။

 

About TTNU

has written 88 post in this Website..