ဒီ virus က ေတာ္ေတာ္သတ္ရခက္ပါတယ္။ သူကို သတ္လိုက္တာနဲ႔ ကြန္ျပဴတာကို restart လုပ္လုိက္ပါတယ္။
ဒီ ဗို္င္းရပ္ရွိေနေၾကာင္းကို ဘယ္လိုသိႏိုင္ပါသလဲ?
၁) Folder Option ကိုမျမင္ရပါဘူး။
၂) Pendrive / thumbdrive / USB device ေတြဖြင့္လိုက္ရင္ My Document ဘဲတက္လာျခင္း
၃) Command Prompt ဖြင့္ လိုက္ရင္ သူ႕အလိုလိုျပန္ပိတ္သြားျခင္း
၄) Registy Editor ေခၚလို႔မရျခင္း
၅) Task Manager ေခၚလို႔မရျခင္း ….

ဘယ္လုိသတ္မလဲ။
၁) ဒီဖိုင္ကို download လုပ္ပါ။ c:\ ေအာက္မွာသိမ္းထားပါ။ Right-click here and choose save target as to download
၂) ကြန္ျပဴတာကို restart လုပ္ပါ။
၃) F8 key ကိုႏွိပ္ၿပီး safemode with command prompt ကိုေရြးပါ။
၄) command prompt မွ reg import c:\regsitry.reg ဆိုၿပီးရိုက္လိုက္ပါ။
၅) regedit လုိ႕ရိုက္ၿပီး Regsitry Editor ကိုေခၚပါ။
၆) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ကိုသြားပါ။
၇) SYS1, SYS2, SYS3 ႏွင့္ SYS4 ဆိုတဲ့တန္ဖိုးေတြကို delete လုပ္လိုက္ပါ။ Registry Editor ကိုပိတ္ပါ။
၈) command prompt မွာ
del %windir%\system32\system.exe
del %windir%\system32\bad1.exe
del %windir%\system32\bad2.exe
del %windir%\system32\bad3.exe
ဆိုတာေတြရိုက္ပါ။
shutdown -r -t 0 ဆိုၿပီး ကြန္ျပဴတာကို restart လုပ္ပါ။ USB drive ေတြတပ္ထားရင္ျဖဳတ္ထားပါ။
၉) ဗိုင္းရပ္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။
Antivirus သြင္းပါ။ သြင္းၿပီးရင္ USB ျပန္တပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၁၀) Antivirus နဲ႔ USB drive နဲ႔ Hard Disk ေတြကို scan လုပ္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ဗိုင္းရပ္ဖိုင္မရွိေတာ့ပါဘူး။

About moethiha

မိုး သီဟ has written 40 post in this Website..