ေဒါက္တာဂ်ိမ္း(စ္)ဘီဆမ္းမနား(James B. Sumner) သည္ secret of life enzymes“အသက္ရွည္အင္ဇိုင္းမ်ား၏လွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္”အမည္ရွိစာအုပ္ကိုေရးသားၿပုစုခဲ့သၿဖင့္ ႏိုဘဲလ္ဆုကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကရရွိခဲ့ေလသည္ ၊ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ေလသည္ ။ အင္အားကုန္ခမ္းႏြမ္းနယ္ေသာစိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာလွ်င္အၿခားေၾကာင့္မဟုတ္ သင္၏အသက္တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ၾကီးလာစဥ္တြင္ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း၌ အင္ဇိုင္းမ်ားနည္းပါးလာၿခင္းႏွင့္ အင္ဇိုင္းဓါတ္မ်ားအားေပ်ာ့လာၿခင္း ပင္ၿဖစ္ေလသည္ ၊ ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္ရာတြင္အင္ဇိုင္းဓါတ္အားမၿပည့္၀သၿဖင့္ၿဖစ္ေပၚလာေသာညိွဳးႏြမ္းဆုတ္ယုတ္မႈ မ်ားကို လူသားမ်ားတိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ ပိုးမြားမ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း၌ ေတြ ့ရသည္ ၊ အင္ဇိုင္းမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာက်မ္းမာရႊင္ပ်ႏုပ်ိဳလွ်က္ အသက္ရွည္ေရးတြင္အလြန္အေရးၾကီးေပသည္ ။ အစာစိမ္းကိုခ်က္ၿပုတ္ေၾကာ္ေလွာ္ၿပုၿပင္ခဲ့လွ်င္ အင္ဇိုင္းဓါတ္မ်ားပ်က္စီးသည္ဟု (stay young longer)”ႏုပ်ိဳလွ်က္အသက္ရွည္ပါ”စာအုပ္တြင္ လင္ဒါကလပ္အမ္ေအ ကေရးသားေဖာ္ၿပထားသည္။ ထိုစာအုပ္၌အိုမင္းရင့္ေရာ္ေသာ လူၾကီးမ်ားအားစမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါတြင္ အစာစိမ္းမ်ားမွသာရႏိုင္ေသာအင္ဇိုင္းဓါတ္မ်ားလုံလုံေလာက္ေလာက္မရရွိသၿဖင့္ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနသည္ကိုေတြ ့ရွိရသည္ ။ ထိုလူၾကီးမ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း၌အင္ဇိုင္းဓတ္မ်ားသည္တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္နည္းပါးယုတ္ေလွ်ာ့လာသည္ ကိုလည္းေတြ ့ရွိရသည္ ။ အင္ဇိုင္းဓါတ္မ်ားနည္းပါးလာသည္ႏွင့္အမွ်အေရမ်ားတြန္ ့၍အေရးအေၾကာင္းမ်ား ေပၚလာသည္၊ဆံပင္မ်ားက်ဲလာသည္ ၊ ကြ်တ္လာသည္ ၊ၿကြက္သားမ်ားေပ်ာ့အိတြဲက်လာသည္။ ကိုယ္ေနဟန္ထားေလွ်ာ့ရဲလာသည္ ၊ မ်က္လုံးမ်ားအေရာင္မွိန္လာသည္၊ကိုယ္ခႏၶာဆုတ္ယုတ္ေနေလၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္မႈပ်က္စီးသြားေသာေနရာ၌ အစားမထိုးႏိုင္ေသာၾကာင့္ၿဖစ္သည္ ၊ အပ်က္ၿမန္၍အၿဖစ္နည္းေနသည္။ သို့ၿဖစ္၍သင္၏ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ လိုအပ္ေသာ(minerals) သတၱဳဓါတ္မ်ား ၊ (enzymes) အင္ဇိုင္းဓါတ္မ်ားႏွင့္(vitamins) ဗီတာမင္ဓါတ္မ်ားကို အစာစိမ္းမ်ားမွရယူသင့္ေပသည္ ။ အသက္ရာေက်ာ္ေသာသူအိုမ်ားအတြက္လည္း အခါအားေလွ်ာ္စြာ(hormones) ေဟာ္မုန္းဓါတ္မ်ားကိုကိုယ္ခႏၶာတြင္းၿဖည့္ တင္းေပးသင့္ေပသည္ ။ ဗုဒၶနည္း ၊ ေယာဂီနည္း ၊ သိပၸံနည္းမ်ားသည္ ၊ အဟာရ ၊ အေနအထိုင္ ၊ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္အက်င့္သီလေကာင္းမြန္ၿပည့္စုံခိုင္လုံၿခင္း အားၿဖင့္က်န္းမာေရး ၊ ႏုပ်ိဳေရးႏွင့္အသက္္ရွည္ေရးမ်ားကိုရရွိႏိုင္ေၾကာင္းညြန္းဆိုထားေပသည္ ။ အင္ဇိုင္းဓါတ္အား (Enzymes)
အင္ဇိုင္းဓါတ္အား (Enzymes)
အင္ဇိုင္းဓါတ္အား (Enzymes)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..