ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား သစ္မ်ား တရား၀င္ ေစလႊတ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး၊ ယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးေရး၊ ျမန္မာ အလုပ္သမား သစ္မ်ား ေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာတြင္ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ယာယီ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္အုပ္ေရ ၉၀၉၁၈ အုပ္ကို နယ္စပ္စခန္း သံုးခုမွ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..