ၾကည့္ပါ၊ အစုိး၇နဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းယူထားတဲ့အဖြဲ ့အစည္းေတြ၊ သူတုိ ့၇ဲ ့ျပည္သူေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း ေစာင့္ေ႐ွာက္နိုင္တယ္၊ သူတုိ ့၇ဲ ့ေဒသမွာလြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီးပြားေ၇း လုပ္နုိင္ တယ္၊ အစုိး၇နဲ ့ လည္းသူတုိ ့လုိခ်င္တာေတြကုိ ေဆြးေႏြးနုိင္တယ္၊ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ သူတုိ့လူမ်ိဳးစုေတြကေထာက္ခံၾကတယ္။ က်န္တဲ့အစုိး၇နဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းမယူတဲ့ေဒသ ကျပည္သူေတြဆုိ၇င္ ဘယ္ေလာက္ ထိဒုကၡေ၇ာက္ၾကလဲ ဆုိတာသိၾကပါလိမ့္မယ္၊ အထူးေျပာျပေနစ၇ာလုိ မယ္မထင္ပါ။ အခုလည္း ျငိမ္း ခ်မ္းေ၇းယူထားတဲ့ အဖြဲ ့အစည္းေတြ အစုိး၇နဲ ့ျပႆနာတက္ေနတာပဲဆုိျပီးေစာဒကတက္လုိ ့ေတာ့၇ တာေပါ့၊ အဲဒါကလည္း အစုိး၇နဲ ့သူတုိ့ လြန္ဆြဲ ၾကတာပဲ။ သူတုိ ့လုိခ်င္တာ၇ေအာင္ လုပ္ယူၾက တာေလ။ သူတုိ ့ကနွစ္ေပါင္း၄၀ ေက်ာ္အစုိး၇နဲ ့တုိက္လာတာဆုိေတာ့ အနွစ္၄၀ ေက်ာ္ဘာမွမျဖစ္ဘူး ဆုိေတာ့ သူတုိ ့လူမ်ဳိးစုေတြအတြက္ ေကာင္းမယ့္လမ္းကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေ႐ြးခ်ယ္နုိင္ၾကတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းမယူတဲ့ေဒသက ျပည္သူေတြဆုိ၇င္ အနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ဒုကၡေ၇ာက္ၾကလဲ။ အဲဒါကဘာကုိျပလဲ ဆုိေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၇ဲ ့အ၇ည္အခ်င္းကုိျပတယ္။ အေျခအေနကုိမွန္မွန္ကန္သုံးသပ္နုိင္တယ္၊ အဲဒီအနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္းမွာ က်န္တဲ့ျပည္သူေတြ ဒုကၡေ၇ာက္ေနတဲ့အခိ်န္မွာသူတုိ ့၇ဲ ့ျပည္သူေတြကအဆင္ေျပေျပေနနုိင္ၾကတယ္။ မတူညီတဲ့ ေခါင္း ေဆာင္မွဳကုိျပတယ္။ အခုပဲၾကည့္အေမ၇ိကန္က ေတာင္ ျမန္မာျပည္ကုိသူတုိ ့၇ဲျမန္မာနုိင္ငံအေပၚမွာ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ေပၚလစီဟာ မေအာင္ျမင္ဘူး ျပန္လည္ သုံးသပ္၇မယ္လုိ ့ေျပာလာၾကျပီ။ ျမန္မာျပည္ သူေတြကုိၾကည့္၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္းမွာ၊ ထုိ္င္းမွာ ၂သန္း၊ မေလးမွာဆုိ ၂သိန္း အျခားနုိင္ငံ ေတြမွာလည္း အမ်ားၾကီးပဲ၊ အဲဒီလုိနုိင္ငံတကာ လွည့္ျပီးအလုပ္လုပ္ ေန၇တယ္။ သူတုိ့ေတြဟာ သူတုိ့မိသားစုကုိ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ေကၽြးဖုိ ့ဆုိ ျပီးေတာ့အျခားတုိင္းျပည္မွာ အနွိမ္ခံ ေအာက္က်ဳိ ့ခံျပီ သူတုိ ့နုိင္ငံသားေတြမလုပ္ခ်င္တဲ ့အလုပ္ေတြသြားလုပ္၇တယ္၊ ျမန္မာေတြဆုိ၇င္ အဲဒီနုိင္ငံေတြ မွာအ၇မ္းအထင္ေသးခံ၇တယ္။ ျပည္တြင္းကျပည္သူေတြကုိလဲၾကည့္ပါ၊ အလုပ္အကုိင္မ႐ွိ၊ ေ၇မလာ၊ မီးမ႐ွိ၊ စီးပြားေ၇းမေကာင္း၊ အဲဒီေတာ့စားစ၇ာမ႐ွိ၊ အထည္ခ်ဳပ္ကမိန္းကေလးေတြဆုိ၇င္ အနွိပ္ခန္း ေ၇ာက္၊ အေျခအေနပုိဆုိးတဲ့သူေတြကဖာသည္ျဖစ္၊ ေယာက္်ားေလးေတြဆုိ၇င္ အ၇က္သမားျဖစ္၊ ခုိးဆုိးလုယက္ သူေတြျဖစ္၊ ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေ၇ာက္ၾကလဲ။ အဲဒါအစုိး၇မေကာင္းလုိ ့ေပါ့၊ ငါတုိ ့ေတြ အစုိး၇ကုိတုိက္ေနတာအဲဒါေတြေၾကာင့္ေပါ့ဆုိျပီးေတာ့ NLD နဲ့တခ်ိဳ ့ကေျပာလာ၇င္ ဘယ္မွာလဲ၇လဒ္၊ ဒီအစုိး၇ကအ၇င္ကတည္းကဒီအတုိ္င္းပဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနတာလဲ၊ လာမလိမ္နဲ့လုိ ့ ျပန္ေမး၇မလုိ ျဖစ္ေနျပီ။ ငါတုိ ့ေတြေထာင္က်၊ ေသက်၊ အနစ္နာခံေနတာမေတြ ့ဘူးလားလုိ ့ေမး၇င္ေတာ့ နံ၇ံ ကုိေခါင္းနဲ ့ဘာလုိ ့တုိက္တာလဲလုိ ့ျပန္ေမး၇မွာပဲ။ နံ၇ံကုိေခါင္းနဲ့တုိက္သူေတြအတြက္ကေတာ့ ေ႐ြး စ၇ာလမ္းမ႐ွိဘူး။ ျပည္သူအမ်ားစုက အစုိး၇နဲ ့ NLD တုိ ့၇ဲ့တုိက္ပြဲက ေျမဇာပင္ ေတြပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တခုသိခ်င္တာက NLD ေ၇ာ၊ ေထာင္က်ေနတဲ့ မင္းကုိနုိင္တုိ ့လုိေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုလက္ခံမယ္ဆုိျပီးေျပာ၇င္ အစုိး၇ဘာလုပ္မလဲ ဆုိတာပဲ။ အစုိး၇ ကအဲဒီလုိ လက္ခံမွာကုိမလုိလားဘူး။ အခုေတာ့ အစုိိး၇လုိခ်င္တဲ့လမ္းကုိ NLD နဲ ့ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ေတြလုိက္ေနၾကတာပဲ။ တခုမွလုပ္လုိ ့မ၇၇င္ဆန္ ့က်င္ဘက္လမ္းကုိလုပ္ၾကည့္၇မယ္။ နာဂစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေ၇ာက္သူေတြကုိကူညီၾကတဲ့အဖြဲ ့အစည္းေတြကုိပဲၾကည့္ၾကပါ၊ အစုိး၇ကဒုကၡေ၇ာက္သူေတြကုိ ကူညီတာေနွာင့္ေႏွးေတာ့့ အဖြဲ ့အစည္းေတြ အသီးသီးက သြားကူညီ ၾကတယ္၊ အစကသြားကူညီ တဲ့သူေတြ အဆင္ေျပၾကတယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး၊ သတင္းေတြမွာ ဓါတ္ပုံ ေတြနဲ့အစုိး၇က ဘာမွမလုပ္ ေပးဘူး၊ ကူညီတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ အစုိး၇ကျဖတ္ယူတယ္ဆုိျပီး ေတာ့ပါလာ ေတာ့ အစုိး၇ကကူညီတဲ့သူ ေတြကုိ စတင္ကန္ ့သတ္တယ္၊ အဲဒီေဒသကုိမသြား၇ဘူး၊ အကူအညီ ေတြကုိသူတုိ ့ကုိေပးသူတုိ့ျဖန့္ ျဖဴးေပးမယ္ဆုိျပီးေတာ့ ျဖစ္လာတယ္။ သတင္းျဖန္ ့တဲ့သူေတြကေ၇ာ အစုိး၇ဆန့္က်င္သူေတြကပါ အစုိး၇ကုိ သိကၡာၾကေအာင္ အစုိး၇ကုိတုိက္ခုိက္ဖုိ ့အခြင့္ အေ၇း ပဲဆုိျပီးေတာ့ နုိင္ငံေ၇းအ၇ ေ၇ာအဖက္ဖက္ကပါ နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ ့ ျပည္သူေတြဒုကၡ ေ၇ာက္ေနတာကုိေမ့ျပစ္ျပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၀ုိင္းတုိက္ၾကတယ္။ ကူညီတဲ့ အဖြဲ ့အစည္းေတြကလည္း သူတုိ ့ကုိယ္တုိင္ ျဖန့္ခ်င္တယ္ ဆုိေတာ့ ကူညီမွဳေတြ၇ပ္သြားတယ္။ အခ်ိဳ ့ အဖြဲ ့အစည္းေတြက ေနာက္ဆုတ္သြားၾကျပီး အစုိး၇ကုိ အျပစ္တင္ တယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ဘယ္သူေတြ ဒုကၡေ၇ာက္လဲဆုိေတာ့ အဲဒီေဒသကျပည္သူေတြပဲ ပုိဒုကၡေ၇ာက္ ၾက၇တယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနမွာ အစုိး၇ကုိလုိက္ေလွ်ာျပီး အစုိး၇နဲ့ေျပလည္ျပီး ကူညီခြင့္၇ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကတဲ့ NGO ေတြ၊ အဖြဲ ့အစည္းေတြအမ်ားၾကီး႐ွိတယ္၊ သူတုိ့အဲဒီလုိမၾကိဳးစား၇င္ ဒုကၡေ၇ာက္ ျပည္သူေတြ အေျခအေနပုိဆုိးမယ္ဆုိတာကုိ ျမင္ၾကတယ္။ အဲဒီ NGO ေတြ၊ အဖြဲ ့အစည္းေတြ ၇ဲ့၇ပ္တည္ခ်က္၊ ၇ည္ ္႐ြယ္ခ်က္က႐ွင္းလင္းတယ္ျပတ္သားတယ္၊ သူတုိ ့ေတြ၇ဲ ့အဓိကလုပ္ငန္းသည္ ဒုကၡေ၇ာက္ေဒသ ကလူထုကုိ ကူညီဖုိ ့လာတယ္၊ အစုိး၇နဲ ့အတုိက္အခံလုပ္ဖုိ ့လာတာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာပဲ။ သူတုိ့ေတြက သူတုိ ့ေတြ၇ဲ ့၇ည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ အစုိး၇နဲ့ ေျပလည္ေအာင္ေနျပီး လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ သူတုိ့ ၁၀၀ ဖုိးကူညီလုိ ့ ၁၀ ဖုိးျပည္သူေတြဆီေ၇ာက္ တယ္ဆုိ၇င္ေတာင္မွ ျပည္သူေတြကုိကူညီဖုိ့ဆုိတဲ့ သူတုိ့ ၇ည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္တယ္။ အဲဒါကတခ်ိဳ ့အဖြဲ ့အစည္းေတြ၇ဲ ့ ၇ည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ ့နည္းလမ္းေတြပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့အဲဒီ ့အဖြဲ ့ အစည္းေတြ ကုိခ်ီးက်ဴးတယ္၊ အဲဒါမွ တကယ့္သတၱိ၊ မွန္ကန္တဲ့စြန္ ့လႊတ္မွုဳ၊ အနစ္နာခံမွဳ လုိ ့ ျမင္တယ္။ သူတုိ့ေတြ သာအဲဒီလုိမလုပ္ေဆာင္ခဲ့၇င္ အဲဒီေဒသကလူေတြဘယ္ေလာက္ အေျခအေန ဆုိးမယ္ဆုိတာ မစဥ္း စား၇ဲစ၇ာပဲ။ အခုထက္ထိလည္း အဲဒီအဖြဲ ့အစည္းေတြဟာ ဒုကၡေ၇ာက္ ေဒသကလူထုကုိ ဆက္လက္ ကူညီ ေနၾကတုန္းပဲ။ ဒါက အဖြဲ ့အစည္း၇ဲ ့ဦးတည္ခ်က္က အေျခအေန အ၇ အခ်ိန္အခါအ၇ မေျပာင္း လဲဘူးဆုိတာကုိျပတယ္၊ နည္းလမ္းသာေျပာင္းသြားတယ္။ ဘယ္လုိအ ေျခအေနေ၇ာက္ေ၇ာက္ သူတုိ ့၇ဲ ့ဦးတည္ခ်က္ကို နည္းလမ္းေျပာင္းျပီးေ၇ာက္ေအာင္ သြားနုိင္တာက ေအာင္ျမင္တဲ့အဖြဲ ့အစည္းပဲ။

NLD နဲ ့အစုိး၇ ဆန့္က်င္သူေတြကုိ ၾကည့္၇င္သူတုိ ့ေတြဟာအစုိး၇နဲ ့တုိက္ခုိက္၇င္း မူလဦးတည္ ခ်က္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ျပည္သူေကာင္းစားေ၇း နဲ့ေ၀းကြာလာတာကုိေတြ ့၇တယ္။ ၁၉၈၈အေ၇း အခင္းက မဆလစနစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြမဲြေတ၊ဒုကၡေ၇ာက္က်ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ပုိေကာင္းေအာင္လုပ္ေပး၇မယ္ဆုိတာကုိ အေျခခံတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစု ေကာင္းစား ေ၇းပဲ။ အဲဒီေတာ့အဖဲြ ့အစည္းေတြကလည္း အဲဒါဆုိ၇င္ ပါတီစုံစနစ္ကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ္ဆုိျပီးေတာ့ ပါတီစုံစနစ္ကုိဦးတည္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာNLD အပါအ၀င္အဖြဲ ့အ စည္းေတြအားလုံး ဦးတည္ခ်က္လြဲၾကေတာ့တာပဲ။ ဒီမုိကေ၇ဒီ၇႐ွိေ၇း၊ (ပါတီစုံစနစ္၇႐ွိေ၇း) က နံပါတ္တစ္ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သြားျပီး၊ NLD ပါတီအာဏာ၇႐ွိေ၇းကဒုတိယျဖစ္ကာ၊ ျပည္သူေတြ ေကာင္း စားေ၇းကေနာက္ဆုံးေ၇ာက္သြားတာပဲ။ အစုိး၇မွာလည္းထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ၊သူတုိ ့၇ဲ့ ဦးတည္ ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပးျပီး NLD နဲ့ဆန့္က်င္သူေတြကုိ ေမွးမွိန္ေအာင္ လုပ္ျပီး သူတုိ့အာဏာတည္ျမဲေ၇းကုိလုပ္ေန၇ာကေန၊ NLDနဲ ့ဆန္ ့က်င္သူေတြကုိနွိမ္နွင္း၇င္း ျပည္သူ ေကာင္းစားေ၇းကေနာက္ေ၇ာက္သြားျပီး သူတုိ ့အာဏာ၇႐ွိေ၇းကေ႐ွ့ေ၇ာက္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ခံ၇ တာက ျပည္သူေတြပဲေပါ့။ ေသခ်ာ တာကေတာ့နွစ္ဖက္စလုံးမွာ ျပည္သူေကာင္းစားေ၇း ကေနာက္ ေ၇ာက္ေနတယ္ဆုိတာပဲ။ အစုိး၇ကလည္း NLDအပါအ၀င္ဆန့္က်င္သူေတြကုိအ၇င္႐ွင္းျပီးမွ ျပည္သူ ေတြအတြက္လုပ္မယ္၊ NLDအပါအ၀င္ဆန့္က်င္သူေတြကလည္း အစုိး၇ျပဳတ္ခ်ျပီးမွ NLDအာဏာ၇ ၇င္ျပည္သူေတြအတြက္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ဟာေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြကမူလဦးတည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၈ အေ၇းအခင္း၇ဲ့အေျခခံျဖစ္တဲ့ျပည္သူေတြေကာင္းစားေ၇းမွမဟုတ္ပဲ။ အစုိး၇ကအာဏာတည္ျမဲေ၇း၊ NLDအပါအ၀င္ဆန့္က်င္ သူေတြကဒီမုိကေ၇စီ၇႐ွိေ၇းနဲ ့အာဏာ၇႐ွိေ၇းက ေ႐ွ့ေ၇ာက္ေနတာေတြ ့၇ တယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီၾကားကာလမွာေတာ့ ျပည္သူေတြ ခံၾက ကြာလုိ ့ေျပာေနၾကသလုိပဲ။ ျပည္သူ ေကာင္းစားေ၇းနဲ ့ဒီမုိကေ၇စီကသီးျခားစီဆုိတာကုိမကြဲျပားၾကဘူး။ ဒီမုိကေ၇စီမ႐ွိပဲ ျပည္သူေကာင္း စားေ၇းလုပ္လုိ ့၇တယ္ဆုိတာမျမင္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒီမုိကေ၇စီ၇၇င္ ျပည္သူေတြအလုိလုိေကာင္းစားမယ္ ဆုိျပီးေျပာလာၾကတယ္။ တ႐ုတ္ နဲ ့ ဗီယက္နမ္ အစုိး၇ေတြက တစ္ပါတီစနစ္ပဲ၊ သူတုိ့ျပည္သူေတြ ေကာင္းစားေနၾကျပီ။ စင္ကာပူ၊ ႐ု႐ွ ကလည္းပါတီစုံသာဆုိတယ္ အတုိက္အခံေတြကုိ နွိပ္ကြပ္ထားျပီး သူတုိ ့ပဲအာဏာ၇ေအာင္လုပ္ထားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတုိ ့ ျပည္သူ ေတြကုိလည္း အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးထားၾကတယ္။ အစုိး၇ေ၇ာ၊ NLDအပါအ၀င္အစုိး၇ဆန္ ့က်င္သူေတြပါ အဓိကဦးတည္ ၇မွာကျပည္သူအမ်ားစုေကာင္းစားေ၇းပဲ။ နည္းနည္းေကာင္းတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မ်ားမ်ားေကာင္းတာ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါကုိပဲ ၇ည္႐ြယ္၇မယ္။ အစုိး၇ကေတာ့ လက္႐ွိအာဏာ ႐ွိတဲ့အတြက္ေလ်ွာ့ေပးမွာ မဟုတ္ ဘူး၊ သူတုိ ့ကုိဆန္ ့က်င္သူေတြကုိ ဘာမွလုပ္လုိ ့မ၇ေအာင္ လုပ္ျပစ္ ထားတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ NLD နဲ ့အစုိး၇ ဆန့္က်င္သူေတြ၇ဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ေတြ၇ဲ့မပါးနပ္မွဳ ေၾကာင့္၊ မိမိတုိ ့၇ဲ့လက္႐ွိ အေျခအေနကုိေကာင္းေကာင္း မသုံးသပ္ နုိင္တာေၾကာင့္ပဲ။ အဲဒီလုိသာအ ေျခအေနမွန္ျဖစ္တဲ ့အစုိး၇ ကဘယ္ေတာ့မွသူတုိ ့လုိခ်င္သလုိလုပ္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာကုိျမင္မယ္ ဆုိ၇င္ အစုိး၇နဲ ့လုိက္ ေလ်ာညီေထြ အဆင္ေျပေအာင္ဆက္ဆံျပီး သူတုိ ့ေပးတာေလးပဲယူျပီး အျပဳ သေဘာလုပ္ေဆာင္၇င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့၇ဲ ့ျပည္သူေတြမွာ ဒီဒုကၡေတြကေန အျမန္လြတ္ေျမာက္မယ္ မဟုတ္ဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ NLD နဲ ့အစုိး၇ ဆန့္က်င္သူေတြကုိ သိကၡာေတြကုိေဘးဖယ္ ထားျပီးျပည္သူ ့အက်ိဳးကုိပဲ ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္၊ တခါတည္းနဲ ့အေကာင္းဆုံးမလုပ္ေပးနိဳင္၇င္ ေတာင္ တေျဖးေျဖးလုပ္ေပးလုိ ့ ၇ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ ့ေျပာ၇၇င္ NLD နဲ့ဆန္ ့က်င္သူေတြမွာေ႐ြးစ၇ာလမ္းမ႐ွိေတာ့ဘူး၊ NLD ကျပည္သူ ေတြ အတြက္ဘာမွ မ လုပ္ေပးနုိင္ခဲ့ဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ ့လဲဆုိေတာ့ထိပ္တုိက္၇င္ဆုိင္ေ၇းဆုိတဲ့ လမ္းစဥ္ အမွားေတြေၾကာင့္ပဲ။ ဘယ္သူမွန္တယ္၊ဘယ္သူမွားတယ္ဆုိတာကေတာ့ အခ်ိန္ကဆုံးျဖတ္ေပးပါလိမ့္ မယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိအခ်ိန္က အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့အထိေတာ့ ျပည္သူေတြကုိမေစာင့္ခုိင္းပါနဲ့။ အေ၇း အၾကီးဆုံး ကေတာ့ က်ြန္ေတာ္ တုိ ့ျပည္သူေတြျမန္ျမန္ေကာင္းစားဖုိ ့ပဲမဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ ေခါင္း ေဆာင္ေတြ အေနနဲ ့အမွန္ကုိ ျမင္ဖုိ ့အလြန္အေ၇းၾကီးပါတယ္။ ေဒၚစုႏွင့္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ေတြကုိေတာ့ အျပစ္မျမင္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ ့လဲဆုိေတာ့ သူတုိ ့ေတြဟာ အစြန္းေ၇ာက္ေတြ၇ဲ ့အသုံးခ်ခံ ျဖစ္ေနလုိ ့ပဲ။ ေဒၚစုႏွင့္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ မေအာင္ျမင္တဲ့ လမ္းစဥ္ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေ၇ာက္မယ့္လမ္းေတြကေနထြက္ျပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကုိ လက္ငင္းအက်ဳိး ျပဳမယ့္ လမ္းစဥ္ကုိေျပာင္းၾကပါလုိ ့ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ အျခားအေၾကာင္းအ၇ာေတြ၊ ပုဂိၢဳလ္ေ၇း ခင္မင္မွဳေတြ၊ ပုဂိၢဳလ္ေ၇းေလးစားမွဳေတြ၊ အမုန္းေတြ၊ ကုိမၾကည့္ပဲ ျပည္သူ ့့အက်ဳိးတခုတည္းကုိပဲ ၾကည့္ေစခ်င္ ပါတယ္။ အနစ္နာခံတာ၊ စြန္ ့လႊတ္စြန္ ့စားတာေတြ ေတာ္ေလာက္ပါျပီ၊ လက္ေတြ ့နုိင္ငံ ေ၇းကုိလုပ္ဖုိ ့အခ်ိန္တန္ပါျပီ။ အၾကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္းေပးနုိင္မဲ့ တတိယလူ၊ ဆုိလုိတာကအစုိး၇နဲ့ မပတ္သက္ သူ၊ အစုိး၇ကုိလည္းမမုန္းတဲ့သူေတြကုိ အၾကံေပး အျဖစ္ေျပာင္းၾကပါ၊ အဲဒါမွအၾကံ ေကာင္းေတြ၇မွာ ျဖစ္တယ္။ အစုိး၇နဲ ့အျပဳသေဘာဆက္ဆံပါ၊ အစုိး၇ ေပးတာေလးနဲ ့ပဲ၇ေအာင္ယူျပီး အဲဒီကေနမွ ျပည္သူေတြ၇ဲ့အက်ိဳးကုိေဆာင္႐ြက္ပါ။ အစုိး၇နဲ ့အျပဳ သေဘာဆက္ဆံ၇င္ ေျပာခြင့္ဆုိခြင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေတြလည္း၁၉၉၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပီးခါစလုိမ်ိဳး ျပန္၇လာနုိင္ပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ထိပ္တုိက္ ၇င္ဆုိင္ေ၇း ဆုိျပီးေတာ့ အမွားေတြထပ္မလုပ္ဖုိ ့ပဲအေ၇းၾကီးပါတယ္။ အဲဒါမွလည္း ျပည္သူေတြ လက္႐ွိခံစား ေနၾက၇တဲ့ဒုကၡေတြကေန ျမန္ျမန္ လြတ္နုိင္ပါ လိမ့့္မယ္။

About Sayagyi

has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF