မုိးေလ၀သ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေတာ့ 2012 မွာ ကမၻာၾကီး္ ပုိျပီးေတာ့ သဘာ၀ေဘးဆုိး ေတြ အရင္ကထက္ ေသခ်ာေပါက္ က်ေရာက္လာနုိင္ပါတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်သြားပါတယ္။ အခုလုိ ေကာက္ခ်က္ ခ်ရတာလဲ ေနမင္းၾကီးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေၾကာင္႔လို႔ ေျပာမယ္ဆုိ၇င္ မမွားပါဘူး။ ေနမင္းၾကီးမွာ ေတာက္ေလာင္ေနတဲ႔ မီးေတာက္ မီးလ်ွံေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တက္ၾကြ လုွပ္ရွားလုိ႔ ေနလာပါျပီး။ ပုိျပီးေတာ့လဲ မ်ားတထက္မ်ား ေတာက္ေလာက္လာနုိင္ပါတယ္။ လ်ွပ္စစ္သံလုိက္လွုိးေတြရဲ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွု႔ ကလဲပုိမ်ားလာပါလိမ္႔မယ္။ အဲ႔ဒီ အျဖစ္ အပ်က္ေတြက ကမၻာေပၚမွာ ရွိတ႔ဲ သက္ရွိ သတၱ၀ါေတြကုိ သက္ေရာက္နုိင္ယံုသာမက လ်ွပ္စစ္နဲ႔ ဆုိင္တဲ႔ ဆုိးက်ဳိးေတြကုိလဲ သက္ေရာက္မွာပါ။