ကမာၻ႔ေလယာဥ္ဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားေနမႈေၾကာင့္ ျပည္ပေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ လက္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ား လိုက္လံျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေလယာဥ္လက္မွတ္အေရာင္းဌာနမ်ားမွ စံုစမ္းသိရသည္။ ထုိက့ဲသို႔ ေလယာဥ္ဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပခရီးစဥ္ လက္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ား ယခင္ကထက္ ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚသြားသည္ဟု သိရသည္။ “ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏႈန္းေတြ အနည္းငယ္ေစ်းတက္သြားတာနဲ႔ ခရီးသည္အေျခအေနက အေျပာင္းအလဲျဖစ္မသြားပါဘူး။ အခုခ်ိန္က ခရီးသည္နည္းသြားတာျဖစ္ေနက်ပါပဲ။ အေရးတႀကီး ျပည္ပသြားခ်င္ၾကတဲ့ ခရီးသည္ေတြကေတာ့ လက္မွတ္ေစ်းေတြ ဘယ္လိုတက္တက္ ၀ယ္စီးၾကတာပါပဲ”ဟု Seven Diamond ျပည္ပေလယာဥ္လက္မွတ္အေရာင္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ဆိုသည္။ ယခုတီဂ်ီေလေၾကာင္းလုိင္းမွ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းထားမ်ားသည္ ရန္ကုန္- ကုိလ္ကတၱားခရီးစဥ္ကို အေမရိကန္ ၅၉၇ ေဒၚလာ၊ ရန္ကုန္-ဂယာခရီးစဥ္ကို အေမရိကန္ ၆၁၅ေဒၚလာ၊ ရန္ကုန္-ကြမ္က်ိဳးခရီးစဥ္ကုိ အေမရိကန္ ၅၇၇ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ယင္းခရီးစဥ္မ်ားသည္ လက္မွတ္သက္တမ္းသံုးလရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္ခရီးစဥ္ကို အေမရိကန္ ၂၆၃ေဒၚလာတုိ႔ အသီးသီး ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္သြားၿပီး ထုိကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈကို ေမ ၁၅ရက္မွ စတင္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ေလယာဥ္လက္မွတ္အေရာင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၉ႏွစ္ကုန္ပုိင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္သာ လက္မွတ္ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုးအေျခအေနျဖစ္ခ့ဲၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခရီးသည္နည္းပါးသြားျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းေအးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..