ေလာကလူ့ရြာတြင္ မိဘတို့အတြက္ ၊ သားသၼီးရတနာကားအၿမတ္ဆုံး ဟုဆိုၾကပါသည္ ။ ထိုသို့ဆိုၾကရာတြင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားအေနၿဖင့္ သားသၼီးေကာင္းရရွိမႈအား လိုလားၾကမည္ကား အမွန္ပင္………………။
က်မအားငယ္ငယ္က ၊ ဘၾကီးအိမ္အလည္သြားစဥ္ ၊ ဘၾကီးေၿပာၿပခဲ့သည့္ဗဟုသုတေလးအား ၿပန္လည္ေၿပာလိုပါသည္ ။ ဘၾကီးေၿပာၿပဘူးသည္မွာ ေလာကလူ့ရြာလွ်င္ မိဘတို့အတြက္ဟူကား ၊ အေၾကြးဆပ္ေသာ သားသၼီးႏွင့္ ၊ အေၾကြးေတာင္းေသာ သားသၼီးဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား သာရွိေၾကာင္းေၿပာၿပဘူးပါသည္ ။ အေၾကြးဆပ္ေသာ သားသၼီးေကာင္းဆိုသည္မွာ ၊ ယုံၾကည္သဒၵါရွိကာ ၊ မိအဘတို့အား အိုမင္းမစြမ္းသည္အထိ(အသက္ေသဆုံးသည့္အတိုင္) ၊ ရိုေသစြာလုပ္ကိုင္္ရွာေဖြ ၿပဳစုေကြ်းေမြး ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ ၊ သားေကာင္း ၊ သၼီးေကာင္းမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၊ အေၾကြးေတာင္းေသာသားသၼီး ဆိုသည္မွာ(မိန္းမရွာမ်ား၊ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ ့ယြင္းလာသူမ်ား၊စိတ္ခ်ိဳ ့ယြင္းသူမ်ား၊တစ္ခါတစ္ရံအရွဴးအေပါမ်ား) အကုသိုလ္ခေလးမ်ားေမြးလာၾကကာ ၊ မိဘတို့စိတ္ပင္ပမ္းၿငိဳၿငင္စြာၿဖင့္တသက္ပတ္လုံးပင္ ၊ ရွာေဖြေကြ်းေမြးၿပဳစုရေလသည္ ။ ေခ်ေကာင္း လက္ေကာင္းႏွင့္ေမြးလာၿပန္ကလည္း ယုံၾကည္သဒၵါမဲ့ကာ ၊ ရွာေကြ်းဘို့မဆိုထားႏွင့္္ မိဘတို့အားကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ၿပဳမူေနထိုင္ၿပီး မိဘတို့့အသက္ရွင္ေနသမွ် တသက္တာပတ္ လုံးပင္စိတ္ဒုကၡေရာက္ေအာင္သာ ရွာၾကံလုပ္ေဆာင္တတ္သူမ်ားသာၿဖစ္သည္ ဟုေၿပာၿပပါသည္ ။
က်မအားထိုသို့ေၿပာၿပ ၿပီးလွ်င္အေၾကြးဆပ္ေသာ သားသၼီးႏွင့္ ၊ အေၾကြးယူေသာသားသၼီး ဘယ္ဟာကိုႏွစ္သက္လဲဟု ဘၾကီးကေမးပါသည္ ။ က်မကအေၾကြးဆပ္ေသာ သားသၼီးကိုသာလိုခ်င္ပါသည္ ဟုဘၾကီးအားၿပန္ေၿဖသည့္အခါ ၊ ထိုအခါဘၾကီးက……၊ ဘၾကီးကေၿပာေသာစကားအား အစအဆုံးေသခ်ာစြာ စူးစိုက္၍ မွတ္သားနားေထာင္ခိုင္းပါေတာ့သည္ ။ အခ်ိန္အခါအရြယ္ေရာက္လာလွ်င္ အိမ္ေထာင္ၿပဳရမည္ကား ၊ ေရွာင္လြဲ၍ရႏိုင္ေသာအရာမဟုတ္သၿဖင့္ ၊ ရွက္စရာလည္းမဟုတ္ပါ ။ သၼီးအခုဆယ္ေက်ာ္သက္၍အပ်ိဳၾကီးဖားဖားပင္ၿဖစ္ေနၿပီ ၊ သိရွိကာဗဟုသုတအၿဖစ္ေသခ်ာစြာမွတ္သားထားရမည္ဟုေၿပာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးဗဟုသုတအၿဖစ္မွတ္သားနာယူစရာအၿဖစ္ေၿပာၿပသည္မွာ…………………………………………
တခါကၿမတ္စြာဘုရားက ၊ ေက်ာင္းအမၾကီး၀ိသာခါအား“ငါဘုရားကိုဘယ္အခါေမ့သလဲ”ဟုေမးရာ ၊ ၀ိသာခါက “တပည့္ေတာ္တို့လင္မယားအတူေနေသာေသာအခါတြင္ေမ့ပါသည္ဘုရား”ဟုေလွ်ာက္ပါသည္ ။ “သည္အခါမွာလဲ ငါဘုရားကိုမေမ့အပ္ ၊ သို့မွသာသားသၼီးေကာင္းမ်ားရရွိႏိုင္မည္ဟု”မိန့္ဆိုဘူးပါသည္။
ထိုအေၾကာင္းကိုေထာက္၍ ၊ သၼီးအိမ္ေထာင္ၿပဳသည့္ေန့ရက္အခ်ိန္မွစတင္ကာ ၊ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူညအိပ္ရာ ၀င္ခါနီးတိုင္းဘုရားရွိခိုးၿပီးမွအိပ္ရန္ ၊ဘုရားရွိခိုးမ်ားမ်ားဆိုတာကအေၾကာင္းမဟုတ္ပါ ။ အေရးၾကီးတာက ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ- ဘုရားကိုယုံၾကည္စြာကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ပါ၏ ။ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ- တရားေတာ္ၿမတ္ကို ယုံၾကည္စြာဆည္းကပ္ပါ၏ ။ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ-အရိယာသံဃာႏွင့္ တကြသမုတိ သံဃာေတာ္မ်ားကိုယုံၾကည္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏ ။ ဟုဆို၍ စိတ္ကိုစူးစိုက္ ရုိေသစြာကန္ေတာ့ၿပီးမွအိပ္ရန္ ၊ ရတနာသုံးပါးအား မေမ့ဘဲသတိရစြာၿဖင့္ စိတ္တြင္ထားၿပီးမွအိပ္ေသာေၾကာင့္ ၊ ဒီညရရွိေသာ ပဋိသေႏၶသားမွာ မိဘစိတ္ဓါတ္အရွိန္အဟုန္ ရုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေမြးလာေသာအခါ ၊ ရတနာသုံးပါးကိုယုံၾကည္ၿခင္း ၊ ဆိုဆုံးမရလြယ္ၿခင္း ၊ သုဂတိဘုံမွလာေသာသူၿဖစ္ၿခင္း စသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တို့ရရွိမည္ဟုေၿပာၿပပါသည္ ။ တဆက္တည္းပင္ မိဘႏွစ္ပါးအားကန္ေတာ့၍အိပ္ရန္ ၊ မိမိထက္အသက္ရကာအားကိုးထိုက္သည့္ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ေကြ်းေမြးသည့္ခင္ပြန္းသည္အား ကန္ေတာ့ၿပီးမွအိပ္ရန္ ၊ ကဆုန္လၿပည့္ ၊ ၀ါဆိုလၿပည့္ စေသာဗုဒၶႏွင့္ဆိုင္ရာ ေန့ထူးေန့ၿမတ္တို့အားေရွာင္ၾကဥ္ရန္(မေရွာင္ၾကဥ္မိပါကအၾကြးေတာင္းေသာသားသၼီးမ်ိဳးမ်ားအားေမြးဖြားလာပါကဆိုးက်ိဳး
မ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း) ၊ႏွင့္ ဋိသေႏၶစြဲကပ္သည္ဟုသိရွိပါက ထိုေန့ထိုရက္မွစတင္၍ ညအိပ္ရာ၀င္တိုင္း အားလုံးရွိခိုးၿပီးစီးၿပီဆိုပါလွ်င္ မိမိစိတ္မွာဘုရားရွင္အားရည္ညြတ္၍ မိဘတို့အားလုပ္ေကြ်းၿပဳစုေသာ အေၾကြးဆပ္သည့္ သားေကာင္းသၼီးေကာင္းရတနာ ရရွိလိုပါ၏ အရွင္ဘုရားဟု စိတ္မွ ရည္စူး၍ဆုေတာင္းၿပီးမွ အိပ္ရန္မွာၾကား
ေၿပာဆိုပါသည္ ။ သို့မွသာသၼီးလိုခ်င္ေသာ မိမိအားအလုပ္အေၾကြးဆပ္ေသာ သားသၼီးရတနာေကာင္း ရရွိႏိုင္မည္ဟုဘၾကီးကေၿပာၿပပါသည္ ။ မွတ္သားနာယူကာ လိုက္နာက်င့္သုံးေနထိုင္တတ္ရမည္ဟု လည္းမွာၾကားေၿပာဆိုပါသည္ ။
ေနာက္တစ္ခုထပ္မံမွာၾကားသည္မွာ ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အလြန္ခ်စ္ၾက၍ ေနာင္ၿဖစ္ေလရာဘ၀တြင္ ငွက္ၿဖစ္ေတာင္ တကိုင္းတည္းနားပါရေစဟုဆုေတာင္းလွ်င္ ကုသိုလ္ ၊ အကုသိုလ္ မတူၾက အတူတကြမၿဖစ္ႏိုင္ၾကပါ ။ ဘ၀တိုင္းဆုံခ်င္လွ်င္ ၊ ဘုရားက နကုလပိတာ လင္မယားအား ေဟာၾကားသည့္အတိုင္း (စတုတၱအဂၤုထၱဳိရ္၊ဒု-မဏၰသက၊ပုညာတိသႏၵ၀ဂ္၊၅-ပထမသမဇ္ပိသုတ္)လာ ႏွစ္ေယာက္လုံးတူမွ်ေသာ သဒၵါ တရားရွိၾကရမည္ ။ တူမွ်ေသာအက်င့္ သီလ ရွိၾကရမည္ ။တူမွ်ေသာစြန့္ၾကဲမႈ စာဂ ရွိၾကရမည္ ။တူမွ်ေသာအသိဉာဏ္ ပညာ ရွိၾကရမည္ ။ဤသည္မွာဘ၀တိုင္းဆုံရန္
အေၾကာင္းၿဖစ္ပါသည္ ဟု ေၿပာၿပပါသည္။ (ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဟူသမွ်အတူတကြစိတ္ထားညီစြာ
ၿပဳလုပ္ရမည္)
မိမိ၏ကိုယ္ေတြ ့ဗဟုသုတေလးမ်ားသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္ ၊ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရွိပါက မ်ားစြာခြင့္လြတ္ၾကပါကုန္။ ေ၀ဖန္ထင္ၿမင္ခ်က္မ်ားေရး သားေပးႏိုင္ပါရန္ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္ ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF